Chcete-li se ke schůzce připojit z videosystému nebo aplikace, musíte vytočit adresu videa. Některá zařízení nemohou vytočit úplnou adresu videa, například 123456789@webex.com nebo joesmith@webex.com . Chcete-li tento problém vyřešit, může správce nastavit číslo pilotního projektu pro celou organizaci – jednoduché číselné číslo, které nahrazuje celé video adresy.

Pokud máte nastavení založené na VCS nebo Expressway, funkce obejití licence se nevyvolá. Správce se musí ujistit, že jsou k dispozici dostatečné licence pro všechny uživatele na vašem webu.


Všechny informace, které potřebujete pro zahájení nebo připojení ke schůzce Webex, naleznete v e-mailové pozvánce na schůzku, na stránce s informacemi o schůzce nebo na stránce Osobní místnost.

1

Spusťte videosystém nebo aplikaci.

2

Vytočte číslo pilota.

3

Po zobrazení výzvy zadejte číslo schůzky.

4

Pokud se zobrazí výzva, zadejte číselné heslo schůzky.


 

Číselné heslo schůzky je potřeba pouze pro schůzky Webex, nikoli pro schůzky v osobní místnosti.

5

Po výzvě udělejte následující kroky:

  • Pokud jste hostitelem, zadejte podle potřeby hostitelský klíč nebo kód PIN hostitele, následovaný znakem libry # pro zahájení schůzky.

  • Pokud nejste hostitelem, zadejte znak libry # a připojte se ke schůzce.