Aby połączyć się ze spotkaniem z systemu wideo lub aplikacji, należy wybrać adres wideo. Niektóre urządzenia nie mogą wybrać pełnego adresu wideo, takiego jak 123456789@webex.com lub joesmith@webex.com . Aby rozwiązać ten problem, administrator może skonfigurować numer pilotażowy dla całej organizacji — prosty, numeryczny numer, który zastępuje pełne adresy wideo.

Jeśli masz konfigurację opartą na VCS lub Expressway, funkcja pomijania licencji nie jest wywoływana. Administrator musi upewnić się, że w witrynie jest wystarczająca liczba licencji dla wszystkich użytkowników.


Wszystkie informacje potrzebne do rozpoczęcia lub dołączenia do spotkania Webex można znaleźć w wiadomości e-mail z zaproszeniem na spotkanie, na stronie informacji o spotkaniu lub na stronie Pokój osobisty.

1

Uruchom system wideo lub aplikację.

2

Wybierz numer pilota.

3

Po wyświetleniu monitu wprowadź numer spotkania.

4

Wprowadź numeryczne hasło spotkania, jeśli zostanie wyświetlony monit.


 

Numeryczne hasło do spotkania jest potrzebne tylko w przypadku spotkań Webex, a nie spotkań w pokoju osobistym.

5

Po wyświetleniu monitu wykonaj następujące czynności:

  • Jeśli jesteś gospodarzem, wprowadź klucz hosta lub kod PIN hosta, odpowiednio, a następnie znak funta #, aby rozpocząć spotkanie.

  • Jeśli nie jesteś gospodarzem, wprowadź znak funta #, aby dołączyć do spotkania.