Hvis du vil koble til et møte fra et videosystem eller program, må du ringer en videoadresse. Noen enheter kan ikke ringe en fullstendig videoadresse, for eksempel 123456789@webex.com or joesmith@webex.com. For å løse dette problemet kan administratoren konfigurere et pilotnummer for hele organisasjonen – et enkelt, numerisk nummer som erstatter fullstendige videoadresser.

Hvis du har et VCS- eller Expressway-basert oppsett, startes ikke funksjonen for omgåelse av lisenser. Administrator må kontrollere at det er tilstrekkelige lisenser for alle brukere på nettstedet.


All informasjon du trenger for å starte eller bli med i et Webex-møte, finner du i e-postinvitasjonen for møtet, på møteinformasjonssiden eller på siden for personlig rom.

1

Start videosystemet eller programmet.

2

Slå pilotnummeret.

3

Angi møtenummeret når du blir bedt om det.

4

Angi det numeriske møtepassordet hvis du blir bedt om det.


 

Det numeriske møtepassordet er bare nødvendig for Webex-møter, ikke møter i personlig rom.

5

Når du blir bedt om det, gjør du følgende:

  • Hvis du er verten, angi vertsnøkkelen eller verts-PIN-koden etter behov, etterfulgt av nummertegnet # for å starte møtet.

  • Hvis du ikke er verten, angi nummertegnet # for å bli med i møtet.