För att ansluta till ett möte från ett videosystem eller -program måste du ringa en videoadress. Vissa enheter kan inte ringa upp en fullständig video adress, till exempel 123456789@Webex.com eller joesmith@Webex.com. För att lösa detta problem kan din administratör skapa ett pilotnummer för hela din organisation, d.v.s. ett enkelt numeriskt nummer som ersätter fullständiga videoadresser.

Om du har en VCS- eller Expressway-baserad konfiguration kommer funktionen för att förbigå licensen inte att anropas. Din administratör måste säkerställa att det finns tillräckligt med licenser för alla användare på din webbplats.


All information du behöver för att starta eller delta i ett Webex-möte kan hittas i e-postinbjudan för mötet, på sidan Mötes information eller på sidan för ditt personliga rum.

1

Starta ditt videosystem eller -program.

2

Ange pilotnumret.

3

När du uppmanas ska du ange mötesnumret.

4

Om du uppmanas anger du det numeriska möteslösenordet.


 

Det numeriska Mötes lösen ordet behövs endast för Webex-möten som inte är möten i personliga rum.

5

När du uppmanas gör du följande:

  • Om du är värden anger du värdnyckeln eller värd-PIN-koden som tillämpligt, följt av fyrkant # för att starta mötet.

  • Om du inte är värden anger du fyrkant # för att delta i mötet.