Als u vanaf een videosysteem of -toepassing verbinding wilt maken met een vergadering, moet u een videoadres kiezen. Met sommige apparaten kan geen volledig video adres worden gekozen, zoals 123456789@Webex.com of JoeSmith@Webex.com. Als u dit probleem wilt oplossen, kan uw beheerder een groepsnummer instellen voor de hele organisatie: een eenvoudig nummer waarmee volledige videoadressen worden vervangen.

Als u een op VCS of Expressway gebaseerde configuratie hebt, wordt de functie voor het omzeilen van de licentie niet geactiveerd. Uw beheerder moet ervoor zorgen dat er voldoende licenties zijn voor alle gebruikers op uw locatie.


Alle informatie die u nodig hebt voor het starten van of deel nemen aan een Webex-vergadering, vindt u in de e-mailuitnodiging voor de vergadering, op de pagina met Vergader informatie of op uw pagina persoonlijke ruimte.

1

Start uw videosysteem of -toepassing.

2

Kies het pilotnummer.

3

Voer het vergaderingnummer in wanneer u hierom wordt gevraagd.

4

Voer het numerieke vergaderwachtwoord in als u hierom wordt gevraagd.


 

Het numerieke wacht woord voor de vergadering is alleen nodig voor Webex-vergaderingen, niet voor vergaderingen in een persoonlijke ruimte.

5

Ga als volgt te werk als de aanwijzing verschijnt:

  • Als u de host bent, voert u de hostsleutel of hostpincode in, gevolgd door een hekje #, om de vergadering te starten.

  • Als u de host niet bent, voert u een hekje # in om aan de vergadering deel te nemen.