Da biste se povezali sa sastankom iz video sistema ili aplikacije, morate da birate broj video adrese. Neki uređaji ne mogu da biraju punu video adresu, kao što su 123456789@webex.com ili joesmith@webex.com. Da biste rešili ovaj problem, administrator može da podesi broj pilota za celu vašu organizaciju – jednostavan, numerički broj koji zamenjuje pune video adrese.

Ako imate podešavanje zasnovano na VCS-u ili Expressway-u, funkcija premošćavanja licence se ne poziva. Administrator mora da se uveri da postoji dovoljno licenci za sve korisnike na vašoj lokaciji.


Sve informacije koje su vam potrebne za pokretanje ili pridruživanje Webex sastanku možete pronaći u pozivu e-pošte za sastanak, na stranici sa informacijama o sastanku ili na stranici lične sobe.

1

Pokrenite video sistem ili aplikaciju.

2

Pozovi broj pilota.

3

Unesite broj sastanka kada budete upitani.

4

Unesite lozinku za numerički sastanak ako se to od vas zatraži.


 

Lozinka za numerički sastanak je potrebna samo za Webex sastanke, a ne za sastanke lične sobe.

5

Kada budete upitani uradite sledeće:

  • Ako ste domaćin, unesite glavni ključ ili PIN domaćina, kako i dolikuje, a zatim znak za funtu # da biste započeli sastanak.

  • Ako niste domaćin, unesite znak za funtu da se pridružite sastanku.