Nastavení zvuku

1

Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte Nastavenía vyberte Zvuk. Poté můžete změnit kterékoli z následujících nastavení:

 • Vyberte zařízení, která chcete použít pro mikrofon, reproduktor a vyzvánění. Zde můžete upravit hlasitost reproduktoru a mikrofonu a zaškrtnout políčko Automaticky upravit hlasitost .
 • Zvolte Použít nastavení systému k použití zařízení, které je nakonfigurované jako výchozí možnost v systému. Když změníte zvukové zařízení pro operační systém, Webex odpovídajícím způsobem následuje změnu. Chcete-li zjistit, jaké zařízení máte aktuálně nastavené jako výchozí, přejděte na Nastavení start > > Systém > Zvuk.

   

  Při schůzkách a hovorech používejte jednu z našich náhlavních souprav Řady Cisco 500 s konektorem USB nebo náhlavní soupravu Cisco Headset 730 s Bluetooth.

 • Vyberte hlasitost vyzváněcího tónu příchozího hovoru a zvuky upozornění na zprávy.

  Klepnutím na tlačítko Test otestujte úroveň hlasitosti. Přehraje se vyzváněcí tón, který jste zvolili v části Oznámení > volání .

 • Zaškrtněte políčko Dočasně ztlumit podržením mezerníku, abyste se během schůzky mohli dočasně ztlumit.
 • V části Inteligentní zvukWebex:

Možnosti zvuku můžete také změnit přímo z ovládacích prvků hovorů. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle položky Ztlumit , zvolte Nastavenía proveďte výběr.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek, zvolte Předvolby a vyberte Zvuk . Poté můžete změnit některá z následujících nastavení:

 • Vyberte zařízení, která chcete použít pro mikrofon, reproduktor a vyzvánění. Zde můžete upravit hlasitost reproduktoru a mikrofonu a zaškrtnout políčko Automaticky upravit hlasitost .
 • Zvolte Použít nastavení systému k použití zařízení, které je nakonfigurované jako výchozí možnost v systému. Když změníte zvukové zařízení pro operační systém, Webex odpovídajícím způsobem následuje změnu. Chcete-li zjistit, jaké zařízení máte aktuálně nastaveno jako výchozí, přejděte do Předvoleb systému > Zvuk.

   

  Při schůzkách a hovorech používejte jednu z našich náhlavních souprav Řady Cisco 500 s konektorem USB nebo náhlavní soupravu Cisco Headset 730 s Bluetooth.

 • Vyberte hlasitost vyzváněcího tónu příchozího hovoru a zvuky upozornění na zprávy.

  Klepnutím na tlačítko Test otestujte úroveň hlasitosti. Přehraje se vyzváněcí tón, který jste zvolili v části Oznámení > volání .

 • Zaškrtněte políčko Dočasně ztlumit podržením mezerníku, abyste se během schůzky mohli dočasně ztlumit.
 • V části Inteligentní zvukWebex:

Chcete-li změnit možnosti zvuku z ovládacích prvků volání, klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle položky Ztlumit , zvolte Nastavenía proveďte výběr.

Výchozí zvuk závisí na typu hovoru. Při videohovoru chcete mít možnost dívat se při hovoru na telefon, takže reproduktor je výchozí zvuk. Když provedete zvukový hovor nebo přijmete hovor, je sluchátko výchozí.

Zvuk z reproduktoru na sluchátko můžete změnit pouze během hovoru, pokud nechcete, aby se nastavení, například Přijímat hovory se zapnutým reproduktorem, vztahovalo na všechny příchozí hovory.
1

Klepněte a pak vyberte Reproduktor nebo iPhone (pokud používáte iOS zařízení) nebo Telefon (pokud používáte zařízení s Androidem).

Když se připojíte ke zvukovému zařízení, jako je reproduktor, zařízení Bluetooth nebo sluchátka, ikona se změní ve vzhledu a informuje vás o tom, jak je zvuk přenášen.

2

(Volitelné) Klepněte na svůj profilový obrázek, přejděte do Nastavení > Zvuk a zapněte některou z následujících možností:

 • Přijímat hovory se zapnutýmreproduktorem – Toto nastavení platí pouze v případě, že nemáte připojené externí zvukové zařízení.
 • V části Webex Smart Audio:

Mikrofon, který používáte při volání, můžete změnit.


 

Abyste mohli volat, musíte používat Chrome, Safari nebo Firefox. Bez ohledu na to, zda používáte webový prohlížeč ve Windows, Macu nebo Linuxu, se ujistěte, že je váš webový prohlížeč nastavený tak, aby používal kameru a mikrofon.

1

Klikněte na nabídku aktivit a zvolte Meet. Vyberte zařízení, které chcete použít k uskutečnění hovoru, kliknutím na Audio / Video.