Firmware verze 460 pro Cisco IP DECT řady 6800 (vydaný se softwarem Webex Calling Release 22.7) přináší nové funkce sluchátka i základny.

  • Zdokonalení rychlé volby: Usnadnili jsme přidělování čísel rychlé volby a přidali jsme možnost odstranit číslo rychlé volby. Další informace naleznete v části Rychlá volba na sluchátku DECT.

  • Nedávné hovory: informace o nedávném volajícím můžete přidat do seznamu kontaktů. Další informace najdete v částech Zobrazení posledních hovorů na sluchátku DECT a Místní kontakty na sluchátku DECT.

  • Vyzváněcí tóny pro různé typy hovorů: Přidali jsme tyto typy hovorů: nouzový, s vysokou prioritou, se střední prioritou a s nízkou prioritou. Další informace najdete v oddílu Nastavení vyzváněcího tónu pro různé typy hovorů v části Nastavení zvuku na sluchátku DECT.

  • Možnost nastavení výchozí linky: Pokud máte několik telefonních linek, můžete jednu nastavit jako výchozí. Další informace naleznete v oddílu Výběr výchozí linky v části Přizpůsobení sluchátka DECT.