Cisco IP DECT i 6800-seriens inbyggda programvara version v460 (med Webex Calling version 22.7) tillhandahåller nya funktioner på handsetet och basstationen.