Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Cisco IP DECT 6800 v460 (opublikowana razem z oprogramowaniem WebEx Calling 22.7) zawiera nowe funkcje zestawu słuchawkowego i stacji bazowej.