Cisco IP DECT 6800-serien fas tvare versjon v460 (utgitt med Webex Calling versjon 22,7) gir deg nye funksjoner på hånd settet og base stasjonen.

  • Forbedringer i hurtig oppringingen: Vi har gjort det enklere for deg å tilordne et hurtig oppringings nummer, og vi har lagt til et evne til å slette et hurtig oppringings nummer. For mer informasjon kan du se kort numre på DECT hånd settet.

  • Nylige anrop: Du kan legge til informasjon om en nylig anroper til kontakt listen din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se vise nylige samtaler på DECT hånd settet og lokale kontakter på DECT hånd settet.

  • Ringe toner for forskjellige anrops typer: Vi har lagt til disse anrops typene: Nød høy, middels og lav. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Set ringe tonen for de forskjellige anrops typene" i lyd innstillinger på DECT hånd settet.

  • Mulighet for å angi en standard linje: Hvis du har flere telefon linjer, identifiserer du hvilken linje som er standard linjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "velg standard linje" i tilpasse DECT hånd settet.