Cisco IP DECT 6800 Series Firmware versjon v460 (lansert med Webex Calling versjon 22.7) gir deg nye funksjoner på håndsettet og basestasjonen.

  • Forbedringer på hurtigoppringing: Vi har gjort det enklere for deg å tilordne et hurtigoppringingsnummer, og vi har lagt til en mulighet til å slette et hurtigoppringingsnummer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hurtigoppringingsanrop på DECT-håndsettet.

  • Nylige anrop: Du kan legge til informasjon om en nylig oppringer i kontaktlisten din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise nylige samtaler på DECT-håndsettet og lokale kontakter på DECT-håndsettet.

  • Ringetoner for ulike anropstyper: Vi har lagt til disse anropstypene: Høyeste nødsituasjon, Middels og Lav. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Angi ringetonen for forskjellige anropstyper" i Lydinnstillinger på DECT-håndsettet.

  • Mulighet til å angi en standardlinje: Hvis du har flere telefonlinjer, identifiserer du hvilken linje som er standardlinjen. For mer informasjon, se "Velg din standardlinje" i Tilpasse DECT-håndsettet.