1

Přihlaste se do desktopové aplikace Schůzky, klikněte a vyberte Předvolby > videosystému a odškrtněte políčko Automaticky zjišťovat zařízení v okolí.

2

Až budete připraveni připojit se k videozařízení a sdílet obsah nebo se připojit ke schůzkám, stačí nastavení znovu zapnout.

Další informace o zakázání mikrofonu počítače naleznete v pokynech výrobce počítače.

1

Přihlaste se do desktopové aplikace Schůzky, přejděte na webex schůzky > předvolby > videosystém aodškrtněte políčko Automaticky zjišťovat video zařízení v okolí.

2

Až budete připraveni připojit se k videozařízení a sdílet obsah nebo se připojit ke schůzkám, stačí nastavení znovu zapnout.

Další informace o zakázání mikrofonu počítače naleznete v pokynech výrobce počítače.