1

Přihlaste se k počítačové aplikaci Meetings, klikněte na možnost a vyberte možnost Předvolby > Videosystém a zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky zjistit blízká zařízení.

2

Až se budete připraveni připojit k videozařízení a sdílet obsah nebo se připojit ke schůzkám, toto nastavení znovu zapněte.

Další informace o zakázání mikrofonu počítače naleznete v pokynech výrobce počítače.

1

Přihlaste se k počítačové aplikaci Meetings, přejděte na Webex Meetings > Předvolby > Videosystém a zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky zjistit blízká videozařízení.

2

Až se budete připraveni připojit k videozařízení a sdílet obsah nebo se připojit ke schůzkám, toto nastavení znovu zapněte.

Další informace o zakázání mikrofonu počítače naleznete v pokynech výrobce počítače.