1

היכנס ליישום שולחן העבודה של Meetings, לחץ ובחר העדפה > מערכת וידאו ובטל את הסימון גלה באופן אוטומטי מכשירים קרובים.

2

כשתהיה מוכן להתחבר למכשיר וידאו כדי לשתף תוכן או להתחבר לפגישות, פשוט הפעל שוב את ההגדרה.

לקבלת מידע נוסף על השבתת המיקרופון של המחשב שלך, עיין בהוראות יצרן המחשב.

1

היכנס ליישום שולחן העבודה של Meetings, עבור אל Webex Meetings > העדפות > מערכת וידאו, ובטל את הסימון גלה אוטומטית מכשירי וידאו קרובים.

2

כשתהיה מוכן להתחבר למכשיר וידאו כדי לשתף תוכן או להתחבר לפגישות, פשוט הפעל שוב את ההגדרה.

לקבלת מידע נוסף על השבתת המיקרופון של המחשב שלך, עיין בהוראות יצרן המחשב.