1

היכנס לאפליקציית שולחן העבודה של פגישות, לחץ ולאחר מכן בחר העדפה > מערכת וידאו ובטל את הסימון גלה באופן אוטומטי מכשירים קרובים.

2

כאשר אתה מוכן להתחבר להתקן וידאו כדי לשתף תוכן או להתחבר לפגישות, פשוט הפעל שוב את ההגדרה.

לקבלת מידע נוסף אודות השבתת המיקרופון של המחשב, עיין בהוראות יצרן המחשב.

1

היכנס לאפליקציית שולחן העבודה של פגישות, עבור אל Webex Meetings > העדפות > מערכתוידאו, ובטל את הסימון גלה באופן אוטומטי התקני וידאו סמוכים.

2

כאשר אתה מוכן להתחבר להתקן וידאו כדי לשתף תוכן או להתחבר לפגישות, פשוט הפעל שוב את ההגדרה.

לקבלת מידע נוסף אודות השבתת המיקרופון של המחשב, עיין בהוראות יצרן המחשב.