1

Prijavite se u aplikaciju za radnu površinu Meetings, a zatim izaberite opciju "Željene >" i opozovite izbor opcije "Automatski otkrij obližnje uređaje".

2

Kada spremni da se povežete sa uređajem video uređaj biste delili sadržaj ili se povezali sa sastancima, samo ponovo uključite podešavanje.

Više informacija o onemogućavanju mikrofona računara potražite u uputstvima proizvođača računara.

1

Prijavite se u aplikaciju za radnu površinu Meetings, idite na Webex Meetings > video > i opozovite izbor opcije Automatsko otkrivanje obližnjih video uređaja.

2

Kada spremni da se povežete sa uređajem video uređaj biste delili sadržaj ili se povezali sa sastancima, samo ponovo uključite podešavanje.

Više informacija o onemogućavanju mikrofona računara potražite u uputstvima proizvođača računara.