1

Prijavite se u aplikaciju "Sastanci na radnoj površini", kliknite, a zatim izaberite stavku > Video sistem i opozovite izbor u polju automatski otkrij obližnje uređaje.

2

Kada budete spremni da se povežete sa video uređajem da biste delili sadržaj ili se povezali sa sastancima, ponovo uključite postavku.

Za više informacija o onemogućavanju mikrofona računara pogledajte uputstva proizvođača računara.

1

Prijavite se u aplikaciju "Sastanci na radnoj površini", idite na Webex meetings > Preferences > Video sistem i opozovite izbor u polju za potvrdu Automatski otkrij obližnje video uređaje.

2

Kada budete spremni da se povežete sa video uređajem da biste delili sadržaj ili se povezali sa sastancima, ponovo uključite postavku.

Za više informacija o onemogućavanju mikrofona računara pogledajte uputstva proizvođača računara.