1

Logg på møter-skrivebordsappen, klikk , og velg deretter Innstillinger > videosystem, og fjern merket for Oppdag enheter i nærheten automatisk.

2

Når du er klar til å koble til en videoenhet for å dele innhold eller koble til møter, slår du bare på innstillingen på nytt.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du deaktiverer datamaskinens mikrofon, kan du se instruksjonene fra datamaskinprodusenten.

1

Logg på Møter -skrivebordsappen, gå til Webex Meetings > Preferences > Video system , og fjern merket for Oppdag videoenheter i nærheten automatisk.

2

Når du er klar til å koble til en videoenhet for å dele innhold eller koble til møter, slår du bare på innstillingen på nytt.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du deaktiverer datamaskinens mikrofon, kan du se instruksjonene fra datamaskinprodusenten.