1

Prijavite se u svoju desktop aplikaciju Meetings, kliknite a zatim odaberite Prednost > Video sustav i poništite odabir Automatski otkrijte uređaje u blizini .

2

Kada budete spremni da spojite na videouređaj za dijeljenje sadržaja ili povezivanje sa sastancima, samo ponovno uključite postavku.

Za više informacija o onemogućavanju mikrofona vašeg računala pogledajte upute proizvođača računala.

1

Prijavite se u svoju desktop aplikaciju Meetings, idite na Webex Meetings > Preference > Video sustav , i poništite kvačicu Automatski otkrijte obližnje videouređaje .

2

Kada budete spremni da spojite na videouređaj za dijeljenje sadržaja ili povezivanje sa sastancima, samo ponovno uključite postavku.

Za više informacija o onemogućavanju mikrofona vašeg računala pogledajte upute proizvođača računala.