1

Zaloguj się do aplikacji klasycznej Spotkania, kliknij i wybierz pozycję Preferencje > system wideo i usuń zaznaczenie pola wyboru Automatycznie wykrywaj pobliskie urządzenia.

2

Gdy wszystko będzie gotowe do połączenia się z urządzeniem wideo w celu udostępniania zawartości lub łączenia się ze spotkaniami, po prostu włącz to ustawienie ponownie.

Więcej informacji na temat wyłączania mikrofonu komputera można znaleźć w instrukcjach producenta komputera.

1

Zaloguj się do aplikacji komputerowej Spotkania, przejdź do pozycji Spotkania Webex > Preferencje > system wideo i usuń zaznaczenie pola wyboru Automatycznie wykrywaj pobliskie urządzeniawideo.

2

Gdy wszystko będzie gotowe do połączenia się z urządzeniem wideo w celu udostępniania zawartości lub łączenia się ze spotkaniami, po prostu włącz to ustawienie ponownie.

Więcej informacji na temat wyłączania mikrofonu komputera można znaleźć w instrukcjach producenta komputera.