1

Zaloguj się do aplikacji klasycznej Meetings, kliknij , a następnie wybierz Preferencje > System wideo i usuń zaznaczenie Automatycznie wykrywaj pobliskie urządzenia.

2

Gdy jesteś gotowy do połączenia z urządzeniem wideo w celu udostępniania treści lub łączenia się ze spotkaniami, po prostu ponownie włącz to ustawienie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączenia mikrofonu komputera, zapoznaj się z instrukcjami producenta komputera.

1

Zaloguj się do aplikacji klasycznej Meetings, przejdź do Webex Meetings > Preferencje > System wideo i usuń zaznaczenie opcji Automatycznie wykrywaj pobliskie urządzenia wideo.

2

Gdy jesteś gotowy do połączenia z urządzeniem wideo w celu udostępniania treści lub łączenia się ze spotkaniami, po prostu ponownie włącz to ustawienie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączenia mikrofonu komputera, zapoznaj się z instrukcjami producenta komputera.