Když uživatelům zablokujete připojení k externím schůzkám, nemohou se připojit ke schůzkám hostovaným na webech Webex mimo vaši organizaci. Můžete však uživatelům povolit připojovat se ke schůzkám na určitých webech Webex tím, že tyto weby Webex přidáte do schváleného nastavení seznamu.

1

Přihlaste se do prostředí Control Hub a přejděte do části Služby > Schůzka.

2

Klikněte na možnost Nastavení.

3

V části Schůzky vyberte jednu z následujících možností vedle položky Externí:

  • Povolit všechny externí weby – uživatelé se mohou připojit ke všem externím schůzkám.
  • Povolit schválené externí weby – uživatelé se mohou připojit pouze k externím schůzkám ze schválených webů Webex.
  • Blokovat všechny externí weby – uživatelé se nemohou připojit k externím schůzkám z žádného webu Webex.
4

Pokud jste vybrali Povolit schválené externí weby, zadejte název sitename Webex a klikněte na Přidat.

Co dělat dál

Pokud uživatelům povolíte připojovat se k externím schůzkám, můžete vybrat, které funkce pro spolupráci mají uživatelé k dispozici během externích schůzek.