När du blockerar användare från att delta i externa möten kan de inte delta i möten som hålls via Webex-webbplatser utanför din organisation. Men du kan tillåta användare att delta i möten på vissa Webex-webbplatser genomatt lägga till dessa Webex-webbplatser i en godkänd lista.

Innan du börjar

Du måste göra anspråk på domäner för användare som du vill blockera från att delta i externa möten. Om användare i din organisation har en domän som inte har tagits upp, kan de fortfarande delta i externa möten även om inställningen är aktiverad.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Möte och inställningar.

2

Växla mellan att växla under avsnittet Blockera externa möten till på.

3

Under Listan Godkända webbplatser för externa möten angerdu en Webex-webbplats och klickar på Lägg till.