När du blockerar användare från att delta i externa möten kan de inte delta i möten som hålls från Webex-webbplatser utanför din organisation. Men du kan tillåta användare att delta i möten på vissa Webex-webbplatser genom att lägga till dessa Webex-webbplatser i en godkänd listinställning.

1

Logga in på Control Hub och gå sedan till Tjänster > Möte.

2

Klicka på Inställningar.

3

Under Möten väljer du något av följande bredvid Externa:

  • Tillåt alla externa webbplatser – Användare får delta i alla externa möten.
  • Tillåt godkända externa webbplatser – Användare kan endast delta i externa möten från godkända Webex-webbplatser.
  • Blockera alla externa webbplatser – Användare får inte delta i externa möten från någon Webex-webbplats.
4

Om du har valt Tillåt godkända externa webbplatser anger du ett Webex-webbplatsnamn och klickar på Lägg till.

Nästa steg

Om du tillåter användare att delta i externa möten kan du välja vilka samarbetsfunktioner som användarna har tillgängliga för dem under externa möten.