Gdy użytkownikom zostanie zablokowana możliwość dołączania do spotkań zewnętrznych, nie będą oni mogli dołączać do spotkań hostowanych z witryn Webex spoza organizacji. Można jednak zezwolić użytkownikom na dołączanie do spotkań w niektórych witrynachWebex, dodając te witryny Webex do zatwierdzonego ustawienia listy.

Przed rozpoczęciem

Musisz zgłosić prawa do domen użytkowników, którym chcesz zablokować dołączanie do spotkań zewnętrznych. Jeśli użytkownicy w organizacji mają domenę, która nie została zgłoszona, nadal mogą dołączać do spotkań zewnętrznych, nawet jeśli to ustawienie jest włączone.

1

Z widoku klienta w programie https://admin.webex.com, przejdź do spotkania i ustawień.

2

Przełącz przełącznik w sekcji Blokuj spotkania zewnętrzne na włączony.

3

W obszarze Lista zatwierdzonych witryn dla spotkańzewnętrznych wprowadź witrynę sieci Web i kliknij przycisk Dodaj.