Kada blokirate korisnicima da se pridružuju spoljnim sastancima, oni ne mogu da se pridružuju sastancima koji se organizu sa Webex lokacija izvan vaše organizacije. Ali možete da dozvolite korisnicima da se pridružuju sastancima na određenim Webex lokacijama dodavanjem tih Webex lokacija u podešavanje liste odobrenih.

1

Prijavite se na portal Control Hub, a zatim pristupite stavci Usluge > Sastanak.

2

Kliknite na "Podešavanja".

3

U okviru stavke "Sastanci" izaberite jednu od sledećih opcija pored "Eksterno ":

  • Dozvoli sve spoljne lokacije – korisnicima je dozvoljeno da se pridružuju svim spoljnim sastancima.
  • Dozvoli odobrene spoljne lokacije – korisnici mogu da se pridružuju samo spoljnim sastancima sa odobrenih Webex lokacija.
  • Blokiranje svih spoljnih lokacija – korisnicima nije dozvoljeno da se pridružuju spoljnim sastancima ni iz Webex sajt.
4

Ako ste izabrali opciju "Dozvoli odobrene spoljne lokacije", unesite ime Webex lokacije i kliknite na "Dodaj ".

Šta je sledeće

Ako dozvolite korisnicima da se pridružuju spoljnim sastancima, možete da izaberete koje će im funkcije za saradnju korisnicima biti dostupne tokom spoljnih sastanaka.