כאשר אתה חוסם משתמשים מלהצטרף לפגישות חיצוניות, הם אינם יכולים להצטרף לפגישות המתארחות מאתרי Webex מחוץ לארגון שלך. אך באפשרותך לאפשר למשתמשים להצטרף לפגישות באתריWebex מסוימים , על-ידי הוספת אתרי Webex אלה להגדרת רשימה מאושרת.

לפני שתתחיל

עליך לתבוע את התחומים של המשתמשים שברצונך לחסום מלהצטרף לפגישות חיצוניות. אם למשתמשים בארגון שלך יש תחום שלא נטען, הם עדיין יכולים להצטרף לפגישות חיצוניות גם אם ההגדרה מופעלת.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל פגישה והגדרות .

2

העבר את המתג במקטע חסימת פגישות חיצוניות למצב מופעל.

3

תחת רשימת אתרים מאושרים עבור פגישותחיצוניות, הזן אתר Webex ולחץ על הוסף.