Når du blokkerer brukere fra å bli med i eksterne møter, kan de ikke bli med i møter som driftes fra Webex-nettsteder utenfor organisasjonen. Du kan imidlertid tillate brukere å delta i møter på bestemte Webex-områderved å legge til disse Webex-områdene i en godkjent listeinnstilling.

Før du starter

Du må gjøre krav på domenene til brukerne du vil blokkere fra å bli med i eksterne møter. Hvis brukere i organisasjonen har et domene som ikke er gjort krav på, kan de fremdeles bli med i eksterne møter selv om innstillingen er aktivert.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, gå til Møte og Innstillinger.

2

Sstill inn delen Blokker eksterne møter til på.

3

Skriv inn et Webex-område under Liste over godkjente områder for eksterne møter, og klikk Legg til.