1

V případě schůzky klikněte na možnosti Zobrazit panel nabídek > Schůzka > Nastavení schůzky.

2

V případě webináře klikněte na možnosti Zobrazit panel nabídek > Webinář > Nastavení webináře.

3

Chcete-li nastavit zvuk, klikněte na možnost Zvuk a poté zaškrtněte políčko vedle požadovaného nastavení.


 

Některá zaškrtávací políčka jsou ve výchozím nastavení zaškrtnuta a nelze je změnit.

 • Reproduktor – V rozevírací nabídce můžete vybrat možnost reproduktoru a poté reproduktor otestovat.


   

  Další informace o úpravě reproduktoru a mikrofonu naleznete v tématu Úprava mikrofonu počítače a hlasitosti reproduktoru na schůzce Webex.


   

  Další informace o testování reproduktoru a mikrofonu naleznete v tématu Testování reproduktoru a mikrofonu na schůzkách Webex.

 • Mikrofon – v rozevírací nabídce vyberte možnost mikrofonu a poté mikrofon otestujte.

 • Automaticky upravit hlasitost – pokud je tato možnost vybrána, automaticky se zvýší nebo sníží hlasitost reproduktoru a mikrofonu.

 • Dočasně zrušit ztlumení podržením mezerníku – pokud je tato možnost vybrána, můžete se dočasně zrušit ztlumení podržením mezerníku. Další informace o ztlumení nebo zrušení ztlumení naleznete v tématu Ztlumení nebo zrušení ztlumení v sadě Webex Meetings.


   

  Uvolněte mezerník a vraťte se ke ztlumení zvuku.

 • Stav tlačítka Synchronizovat ztlumení na zařízení mikrofonu – pokud se ztlumíte na jiném zařízení, projeví se to ve schůzce.

 • Možnosti inteligentního zvuku Webex:

  Odstranění hluku – Odstraňuje veškerý šum na pozadí.

  Optimalizovat pro můj hlas – Odstraňuje veškerý šum na pozadí a řeč na pozadí.

  Optimalizovat pro všechny hlasy – Odstraní veškerý hluk na pozadí a zlepší všechny hlasy poblíž.

  Režim hudby– Ostatní uslyší původní zvuk, když hrajete na nástroj nebo zpíváte. Další informace o hudebním režimu naleznete v tématu Povolení hudebního režimu v aplikacích Webex Meetings a Webex Webinars.

4

Chcete-li statistiky zvuku, klikněte na možnost Statistiky a potom na možnost Zvuk.

 • VoIP kodek (zvuk počítače)– zobrazuje zvuk vašeho počítače.
 • Porty zvukového připojení – zobrazuje vaše zvuková připojení.

Šířka pásma

Maximální rychlost přenosu dat.

Čekací doba

Rychlost přenosu dat z jednoho místa do druhého.


 
Tato hodnota by se měla co nejvíce blížit nule.

Kolísání signálu

Když se změní rychlost přenosu dat.

Ztráta paketů

Množství informací, které ztratíte z připojení.


 
To může způsobit problémy s výkonem.

Odeslat

Přijímaní

Obousměrná komunikace odesílání dat tam a zpět.


 
Karta Overall (Celkové) zobrazuje využití paměti a využití procesoru.
1

Klikněte na Webex Schůzky.

2

V rozevírací nabídce klikněte na Nastavení schůzky.

3

Klikněte na možnost Zvuk a poté zaškrtněte políčko vedle požadovaného nastavení.


 

Některá zaškrtávací políčka jsou ve výchozím nastavení zaškrtnuta a nelze je upravit.

 • Reproduktor – v rozevíracím seznamu můžete vybrat možnost reproduktoru a poté reproduktor otestovat.


   

  Další informace o úpravě reproduktoru a mikrofonu naleznete v tématu Úprava mikrofonu počítače a hlasitosti reproduktoru na schůzce Webex.


   

  Další informace o testování reproduktoru a mikrofonu naleznete v tématu Testování reproduktoru a mikrofonu na schůzkách Webex.

 • Mikrofon – v rozevíracím seznamu vyberte možnost mikrofonu a poté mikrofon otestujte.

 • Automaticky upravit hlasitost – pokud je tato možnost vybrána, automaticky se zvýší nebo sníží hlasitost reproduktoru a mikrofonu.

 • Dočasně zrušit ztlumení podržením mezerníku – pokud je tato možnost vybrána, můžete se dočasně zrušit ztlumení podržením mezerníku. Další informace o ztlumení nebo zrušení ztlumení naleznete v tématu Ztlumení nebo zrušení ztlumení v sadě Webex Meetings.

   

  Uvolněte mezerník a vraťte se ke ztlumení zvuku.

 • Stav tlačítka Synchronizovat ztlumení na zařízení mikrofonu – pokud se ztlumíte na jiném zařízení, projeví se to ve schůzce.
 • Možnosti inteligentního zvuku Webex:

  Odstranění hluku – Odstraňuje veškerý šum na pozadí.

  Optimalizovat pro můj hlas – Odstraňuje veškerý šum na pozadí a řeč na pozadí.

  Optimalizovat pro všechny hlasy – Odstraní veškerý hluk na pozadí a zlepší všechny hlasy poblíž.

  Režim hudby– Ostatní uslyší původní zvuk, když hrajete na nástroj nebo zpíváte. Další informace o hudebním režimu naleznete v tématu Povolení hudebního režimu ve schůzkách Webex a Webex Webinars.

4

Chcete-li statistiky zvuku, klikněte na možnost Statistiky a potom na možnost Zvuk.

 • VoIP kodek (zvuk počítače)– zobrazuje zvuk vašeho počítače.
 • Porty zvukového připojení – zobrazuje vaše zvuková připojení.

Šířka pásma

Maximální rychlost přenosu dat.

Čekací doba

Rychlost přenosu dat z jednoho místa do druhého.


 
Tato hodnota by se měla co nejvíce blížit nule.

Kolísání signálu

Když se změní rychlost přenosu dat.

Ztráta paketů

Množství informací, které ztratíte z připojení.


 
To může způsobit problémy s výkonem.

Odeslat

Přijímaní

Obousměrná komunikace odesílání dat tam a zpět.


 
Karta Overall (Celkové) zobrazuje využití paměti a využití procesoru.