1

Klik voor een vergadering op Menubalk weergeven > Vergadering > Vergaderingsinstellingen.

2

Klik voor een webinar op Menubalk weergeven > Webinar > Webinarinstellingen.

3

Voor audio-instellingen klikt u op Audio en schakelt u het selectievakje naast de gewenste instelling in.


 

Sommige selectievakjes zijn standaard ingeschakeld en kunnen niet worden gewijzigd.

 • Luidspreker: u kunt uw luidsprekeroptie selecteren in het vervolgkeuzemenu en vervolgens uw luidspreker testen.


   

  Zie Het microfoon en luidsprekervolume van uw computer aanpassen in een Webex-vergadering voor meer informatie over het aanpassen van uw luidspreker en microfoon.


   

  Zie Uw luidspreker en microfoon testen in Webex-vergaderingen voor meer informatie over het testen van uw luidspreker en microfoon.

 • Microfoon: selecteer uw microfoonoptie in het vervolgkeuzemenu en test vervolgens uw microfoon.

 • Volume automatisch aanpassen: als u dit selecteert, wordt het luidspreker- en microfoonvolume automatisch verhoogd of verlaagd.

 • Hef het dempen tijdelijk op door de spatiebalk ingedrukt te houden: als u dit hebt geselecteerd, kunt u het dempen tijdelijk opheffen door de spatiebalk ingedrukt te houden. Zie Dempen of dempen opheffen in Webex meetings suite voor meer informatie over het dempen of het dempen opheffen.


   

  Laat de spatiebalk los om terug te gaan naar Dempen.

 • Status van dempknop synchroniseren op microfoonapparaat: als u uzelf dempt op een ander apparaat, wordt dit weergegeven in de vergadering.

 • Opties voor slimme Webex-audio:

  Ruis verwijderen —Verwijdert alle achtergrondgeluiden.

  Optimaliseren voor mijn stem —Verwijdert alle achtergrondgeluiden en achtergrondspraak.

  Optimaliseren voor alle stemmen: verwijdert alle achtergrondgeluiden en verbetert alle stemmen in de buurt.

  Muziekmodus: anderen horen het originele geluid wanneer u een instrument bespeelt of zingt. Zie Muziekmodus inschakelen in Webex Meetings en Webex Webinars voor meer informatie over de muziekmodus.

4

Klik voor audiostatistieken op Statistieken en klik vervolgens op Audio.

 • VoIP-codec (computeraudio): geeft de audio van uw computer weer.
 • Poorten voor audioverbinding: geeft uw audioverbindingen weer.

Gegarandeerd

De maximale overdrachtssnelheid.

Latentie

De snelheid van gegevensoverdracht van het ene punt naar het andere.


 
Dit moet zo dicht mogelijk bij nul zijn.

Jitter

Wanneer de snelheid van gegevensoverdracht verandert.

Pakketverlies

De hoeveelheid informatie die u verliest uit een verbinding.


 
Dit kan prestatieproblemen veroorzaken.

Verzenden

Ontvangen

Tweerichtingscommunicatie van het heen en weer sturen van gegevens.


 
Het tabblad Algemeen geeft het geheugengebruik en het CPU-gebruik weer.
1

Klik Webex Meetings.

2

Klik in de vervolgkeuzelijst op Instellingen voor vergadering.

3

Klik op Audio en schakel het selectievakje in naast de gewenste instelling.


 

Sommige selectievakjes zijn standaard ingeschakeld en kunnen niet worden aangepast.

 • Luidspreker: u kunt uw luidsprekeroptie selecteren in de vervolgkeuzelijst en vervolgens uw luidspreker testen.


   

  Zie Het microfoon en luidsprekervolume van uw computer aanpassen in een Webex-vergadering voor meer informatie over het aanpassen van uw luidspreker en microfoon.


   

  Zie Uw luidspreker en microfoon testen in Webex-vergaderingen voor meer informatie over het testen van uw luidspreker en microfoon.

 • Microfoon: selecteer uw microfoonoptie in de vervolgkeuzelijst en test vervolgens uw microfoon.

 • Volume automatisch aanpassen: als u dit selecteert, wordt het luidspreker- en microfoonvolume automatisch verhoogd of verlaagd.

 • Hef het dempen tijdelijk op door de spatiebalk ingedrukt te houden: als u dit selecteert, kunt u het dempen tijdelijk opheffen door de spatiebalk ingedrukt te houden. Zie Dempen of dempen opheffen in Webex meetings suite voor meer informatie over het dempen of het dempen opheffen.

   

  Laat de spatiebalk los om terug te gaan naar Dempen.

 • Status van dempknop synchroniseren op microfoonapparaat: als u uzelf dempt op een ander apparaat, wordt dit weergegeven in de vergadering.
 • Opties voor slimme Webex-audio:

  Ruis verwijderen —Verwijdert alle achtergrondgeluiden.

  Optimaliseren voor mijn stem —Verwijdert alle achtergrondgeluiden en achtergrondspraak.

  Optimaliseren voor alle stemmen: verwijdert alle achtergrondgeluiden en verbetert alle stemmen in de buurt.

  Muziekmodus: anderen horen het originele geluid wanneer u een instrument bespeelt of zingt. Zie Muziekmodus inschakelen in Webex Meetings en Webex Webinars voor meer informatie over de muziekmodus.

4

Klik voor audiostatistieken op Statistieken en klik vervolgens op Audio.

 • VoIP-codec (computeraudio): geeft de audio van uw computer weer.
 • Poorten voor audioverbinding: geeft uw audioverbindingen weer.

Gegarandeerd

De maximale overdrachtssnelheid.

Latentie

De snelheid van gegevensoverdracht van het ene punt naar het andere.


 
Dit moet zo dicht mogelijk bij nul zijn.

Jitter

Wanneer de snelheid van gegevensoverdracht verandert.

Pakketverlies

De hoeveelheid informatie die u verliest uit een verbinding.


 
Dit kan prestatieproblemen veroorzaken.

Verzenden

Ontvangen

Tweerichtingscommunicatie van het heen en weer sturen van gegevens.


 
Het tabblad Algemeen geeft het geheugengebruik en het CPU-gebruik weer.