1

För ett möte klickar du på Visa menyraden > Möte > Mötesinställningar.

2

För ett webbseminarium klickar du på Visa menyraden > Webbseminarium > Webbseminarieinställningar.

3

För ljudinställningar klickar du på Ljud och markerar sedan kryssrutan bredvid den inställning du vill ha.


 

Vissa kryssrutor är markerade som standard och kan inte ändras.

 • Högtalare – du kan välja talaralternativ i rullgardinsmenyn och sedan testa talaren.


   

  Mer information om hur du justerar högtalare och spegeltelefon finns i Justera datorns mikrofon och högtalarvolym i ett Webex-möte.


   

  Mer information om hur du testar din högtalare och mikrofon finns i Testa din högtalare och mikrofon i Webex-möten.

 • Mikrofon – Välj ditt mikrofonalternativ i rullgardinsmenyn och testa sedan mikrofonen.

 • Justera volymen automatiskt – Om detta väljs ökar eller minskar volymen av högtalare och mikrofon automatiskt.

 • Slå på ljudet tillfälligt genom att hålla mellanslagstangenten – om det är markerat kan du tillfälligt slå på ditt eget ljud genom att hålla tyst på mellanslagstangenten. Mer information om hur du stänger av eller slår på dig själv finns i Stäng av eller slå på ljudet i Webex Meetings-sviten.


   

  Släpp mellanslagstangenten för att stänga av ljudet igen.

 • Synkronisera ljud-knappen på mikrofonenhet – Om du stänger av ljudet på en annan enhet visas det i mötet.

 • Alternativ för Webex smarta ljud:

  Borttagning av brus – Tar bort allt bakgrundsljud.

  Optimera för min röst – Tar bort allt bakgrundsljud och bakgrundstal.

  Optimera för alla röster – tar bort allt bakgrundsljud och förbättrar alla röster i närheten.

  Musikläge – andra hör det ursprungliga ljudet när du spelar upp ett instrument eller sjunger. Mer information om musikläge finns i Aktivera musikläge i Webex Meetings och Webex Webinars.

4

För ljudstatistik klickar du på Statistik och sedan på Ljud.

 • VoIP-codec (datorljud) – visar ditt datorljud.
 • Ljudanslutningsportar – visar dina ljudanslutningar.

Bandwidth

Den maximala hastigheten för dataöverföring.

Fördröjning

Hastigheten på dataöverföring från en punkt till en annan.


 
Detta bör vara så nära noll som möjligt.

Jitter

När hastigheten på dataöverföringen ändras.

Paketförlust

Mängden information du förlorar från en anslutning.


 
Detta kan orsaka prestandaproblem.

Skicka

Ta emot

Två sätt att skicka data fram och tillbaka.


 
Fliken Övergripande visar minnesanvändning och CPU-användning.
1

Klicka Webex Meetings.

2

I rullgardingsmenyn klickar du på Mötesinställningar.

3

Klicka på Ljud och markera kryssrutan bredvid den inställning du vill ha.


 

Vissa kryssrutor är markerade som standard och kan inte justeras.

 • Högtalare – du kan välja talaralternativ i rullgardinsmenyn och sedan testa talaren.


   

  Mer information om hur du justerar högtalare och spegeltelefon finns i Justera datorns mikrofon och högtalarvolym i ett Webex-möte.


   

  Mer information om hur du testar din högtalare och mikrofon finns i Testa din högtalare och mikrofon i Webex-möten.

 • Mikrofon – Välj ditt mikrofonalternativ i rullgardinsmenyn och testa sedan mikrofonen.

 • Justera volymen automatiskt – Om detta väljs ökar eller minskar volymen av högtalare och mikrofon automatiskt.

 • Slå på ljudet tillfälligt genom att hålla mellanslagstangenten – om det är markerat kan du tillfälligt slå på ljudet genom att hålla ned mellanslagstangenten. Mer information om hur du stänger av eller slår på dig själv finns i Stäng av eller slå på ljudet i Webex Meetings-sviten.

   

  Släpp mellanslagstangenten för att stänga av ljudet igen.

 • Synkronisera ljud-knappen på mikrofonenhet – Om du stänger av ljudet på en annan enhet visas det i mötet.
 • Alternativ för Webex smarta ljud:

  Borttagning av brus – Tar bort allt bakgrundsljud.

  Optimera för min röst – Tar bort allt bakgrundsljud och bakgrundstal.

  Optimera för alla röster – tar bort allt bakgrundsljud och förbättrar alla röster i närheten.

  Musikläge – andra hör det ursprungliga ljudet när du spelar upp ett instrument eller sjunger. Mer information om musikläge finns i Aktivera musikläge i Webex Meetings och Webex Webinars.

4

För ljudstatistik klickar du på Statistik och sedan på Ljud.

 • VoIP-codec (datorljud) – visar ditt datorljud.
 • Ljudanslutningsportar – visar dina ljudanslutningar.

Bandwidth

Den maximala hastigheten för dataöverföring.

Fördröjning

Hastigheten på dataöverföring från en punkt till en annan.


 
Detta bör vara så nära noll som möjligt.

Jitter

När hastigheten på dataöverföringen ändras.

Paketförlust

Mängden information du förlorar från en anslutning.


 
Detta kan orsaka prestandaproblem.

Skicka

Ta emot

Två sätt att skicka data fram och tillbaka.


 
Fliken Övergripande visar minnesanvändning och CPU-användning.