1

For et møde skal du klikke på Vis menulinje > Møde > Mødeindstillinger.

2

For et webinar skal du klikke på Vis menulinje > Webinar > Webinarindstillinger.

3

For lydindstillinger skal du klikke på Lyd, og derefter markere afkrydsningsfeltet ud for den indstilling, du ønsker.


 

Nogle afkrydsningsfelter er markeret som standard og kan ikke ændres.

 • Højttaler – du kan vælge din højttaler i rullemenuen og derefter teste din højttaler.


   

  Få flere oplysninger om justering af din højttaler og mirkopfon i Juster computerens mikrofon- og højttalerlydstyrke i et Webex-møde.


   

  Få flere oplysninger om test af din højttaler og mikrofon i Test din højttaler og mikrofon i Webex-møder.

 • Mikrofon – Vælg din mikrofon i rullemenuen, og test derefter din mikrofon.

 • Juster automatisk lydstyrken – hvis den er markeret, øger eller reducerer dette automatisk højttaler- og mikrofonlydstyrken.

 • Slå lyden til midlertidigt ved at holde mellemrumstasten nede – hvis den er markeret, kan du slå lyden til midlertidigt ved at holde den nede i mellemrumstasten. Få flere oplysninger om, hvordan du slår din egen lyd til eller fra, i Slå lyd fra eller til i Webex-mødesuite.


   

  Slip mellemrumstasten for at gå tilbage til lyden.

 • Synkroniser status for knappen Slå lyd fra på mikrofonenhed – hvis du slår din egen lyd fra på en anden enhed, afspejles den i mødet.

 • Valgmuligheder for smart lyd for Webex:

  Fjernelse af støj – Fjerner al baggrundsstøj.

  Optimer til min stemme – Fjerner al baggrundsstøj og baggrundstale.

  Optimer for alle stemmer – fjerner al baggrundsstøj og forbedrer alle stemmer i nærheden.

  Musiktilstand – andre hører den oprindelige lyd, når du afspiller et instrument eller synger. Få flere oplysninger om musiktilstand under Aktivér musiktilstand i Webex Meetings og Webex Webinars.

4

For lydstatistik skal du klikke på Statistik, og derefter klikke på Lyd.

 • VoIP-codec (computerlyd) – viser din computers lyd.
 • Lydforbindelsesporter– viser dine lydforbindelser.

Anvendt

Den maksimale dataoverførselshastighed.

Ventetid

Hastigheden for dataoverførsel fra et punkt til et andet.


 
Dette bør være så tæt på nul som muligt.

Rysten

Når dataoverførselshastigheden ændres.

Pakketab

Mængden af oplysninger, du mister fra en forbindelse.


 
Dette kan forårsage problemer med ydeevnen.

Send

Modtag

To måder at kommunikere data frem og tilbage på.


 
Fanen Samlet viser hukommelsesbrug og CPU-brug.
1

Klik Webex Meetings.

2

I rullemenuen skal du klikke på Mødeindstillinger.

3

Klik Lyd, og markér derefter afkrydsningsfeltet ud for den indstilling, du ønsker.


 

Nogle afkrydsningsfelter er markeret som standard og kan ikke justeres.

 • Højttaler – du kan vælge din højttaler i rullemenuen og derefter teste din højttaler.


   

  Få flere oplysninger om justering af din højttaler og mirkopfon i Juster computerens mikrofon- og højttalerlydstyrke i et Webex-møde.


   

  Få flere oplysninger om test af din højttaler og mikrofon i Test din højttaler og mikrofon i Webex-møder.

 • Mikrofon – Vælg din mikrofon i rullemenuen, og test derefter din mikrofon.

 • Juster automatisk lydstyrken – hvis den er markeret, øger eller reducerer dette automatisk højttaler- og mikrofonlydstyrken.

 • Slå lyden til midlertidigt ved at holde mellemrumstasten nede – hvis den er markeret, kan du slå din egen lyd til midlertidigt ved at holde mellemrumstasten nede. Få flere oplysninger om, hvordan du slår din egen lyd til eller fra, i Slå lyd fra eller til i Webex-mødesuite.

   

  Slip mellemrumstasten for at gå tilbage til lyden.

 • Synkroniser status for knappen Slå lyd fra på mikrofonenhed – hvis du slår din egen lyd fra på en anden enhed, afspejles den i mødet.
 • Valgmuligheder for smart lyd for Webex:

  Fjernelse af støj – Fjerner al baggrundsstøj.

  Optimer til min stemme – Fjerner al baggrundsstøj og baggrundstale.

  Optimer for alle stemmer – fjerner al baggrundsstøj og forbedrer alle stemmer i nærheden.

  Musiktilstand – andre hører den oprindelige lyd, når du afspiller et instrument eller synger. Få flere oplysninger om musiktilstand under Aktivér musiktilstand i Webex-møder og Webex Webinars.

4

For lydstatistik skal du klikke på Statistik, og derefter klikke på Lyd.

 • VoIP-codec (computerlyd) – viser din computers lyd.
 • Lydforbindelsesporter– viser dine lydforbindelser.

Anvendt

Den maksimale dataoverførselshastighed.

Ventetid

Hastigheden for dataoverførsel fra et punkt til et andet.


 
Dette bør være så tæt på nul som muligt.

Rysten

Når dataoverførselshastigheden ændres.

Pakketab

Mængden af oplysninger, du mister fra en forbindelse.


 
Dette kan forårsage problemer med ydeevnen.

Send

Modtag

To måder at kommunikere data frem og tilbage på.


 
Fanen Samlet viser hukommelsesbrug og CPU-brug.