Správa obsahu asistenta Cisco Webex po schůzce nebo události

Správa obsahu asistenta Cisco Webex po schůzce nebo události

Pokud během schůzky nebo webináře zapnete Asistenta Webex pro schůzky nebo webinář, budou na webu Webex k dispozici zvýraznění, přepis a nahrávání. Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře, můžete sdílet, upravovat a mazat obsah po schůzce a webináři vytvořený asistentem Webex pro schůzky. Když se také vracíte k určitému okamžiku schůzky nebo webináře, můžete pomocí vyhledávacího panelu v horní části stránky Webex prohledávat schůzky, webináře, nahrávky a přepisy a najít důležitý okamžik schůzky nebo webináře.

25. lis 2021
Zobrazení obsahu schůzek a událostí vytvořených Asistentem Webex pro schůzky

Po skončení schůzky nebo webináře obdrží hostitel e-mail, když je k dispozici zvýraznění schůzky nebo webináře, přepis a záznam. Pokud s vámi hostitel obsah sdílel, obdržíte také e-mail. E-mail obsahuje odkaz na obsah schůzky nebo webináře na webu Webex.

Asistent Webex je k dispozici ve službě Schůzky.

Počínaje aktualizací 41.5 podporuje režim událostí (nový)webinářasistenta Webex.

Kromě schůzek a událostí (nové)je s aktualizací 41.7 k dispozici také Asistent Webex pro aplikaci Webex.

Webex pro státní správu nepodporuje Asistenta Webex.

Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z videosystémů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Hostitelé schůzek mohou během schůzky zapnout nebo vypnout Asistenta Webex. Chcete-li asistenta Webex při zahájení schůzky automaticky zapnout, zaškrtněte v předvolbách plánování možnost Asistent Webex.

1

Pokud jste hostitelem a obsah je připraven k zobrazení, obdržíte e-mail s nápisem "Obsah schůzky Webex je k dispozici." V e-mailu vyberte Zobrazit obsah schůzky.

Obsah schůzky je k dispozici e-mailem

Pokud s vámi hostitel sdílel obsah schůzky nebo události, v e-mailu se píše:"Název hostitele> s vámi sdílel obsah schůzky Webex."

Otevře se stránka Obsahu schůzky na webu Webex.

Stránka s obsahem schůzky
2

Pokud byly během schůzky nebo webináře zachyceny hlavní body schůzky nebo webináře, můžete k nim přistupovat na kartě Zvýraznění. Pokud byla schůzka nebo webinář zaznamenán, můžete přistupovat k přepisu schůzky a webináře a záznamu z karet Přepis a Nahrávání.

Pokud se chcete dozvědět více o někom, kdo se schůzky nebo události zúčastnil, vyberte jeho profilový obrázek v seznamu účastníků a podívejte se na jejich profil People Insights.


Po jeho zpřístupnění můžete také přejít na obsah schůzky nebo webináře přímo z webu Webex. Přejděte na Schůzky na levém navigačním panelu a vyberte kartu Dokončeno.

Karta Minulost

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář.

Pokud schůzku nebo webinář v seznamu nevidíte, hostitel s vámi obsah schůzky nebo webináře nesdílel.

Pokud jste hostitelem a obsah je připraven k zobrazení, obdržíte e-mail s nápisem "Obsah schůzky Webex je k dispozici." Obsah schůzky nebo webináře si můžete prohlédnout na webu Webex a v mobilní aplikaci.

1

Potáhněte prstem doleva na domovské stránce mobilní aplikace a klepněte na kartu Dokončeno.

2

Klepnutím na schůzku nebo webinář zobrazíte informace o schůzce nebo webináři, zvýraznění , přepis anahrávání .

25. lis 2021
Sdílení obsahu schůzek a událostí s ostatními

Pokud jste hostili schůzku nebo webinář, který používal Asistenta Webex pro schůzky, jsou hlavní body k dispozici na webu Webex po skončení schůzky nebo webináře. Pokud jste schůzku nebo webinář nahráli, přepis a záznam jsou k dispozici také na webu Webex. Tuto schůzku nebo obsah webináře můžete sdílet s ostatními.

Asistent Webex je k dispozici ve službě Schůzky.

Počínaje aktualizací 41.5 podporuje režim událostí (nový)webinářasistenta Webex.

Kromě schůzek a událostí (nové)je s aktualizací 41.7 k dispozici také Asistent Webex pro aplikaci Webex.

Webex pro státní správu nepodporuje Asistenta Webex.

Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z videosystémů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Hostitelé schůzek mohou během schůzky zapnout nebo vypnout Asistenta Webex. Chcete-li asistenta Webex při zahájení schůzky automaticky zapnout, zaškrtněte v předvolbách plánování možnost Asistent Webex.

1

Na webu Webex přejděte na Předvolby na levém navigačním panelu.

2

Vyberte kartu Plánování.

3

Zaškrtněte políčko Automaticky sdílet zvýraznění, nahrávání a přepis schůzky s účastníky schůzky a pozvanými a umožněte jim provádět úpravy.

Nyní, když vaše schůzka nebo webinář skončí, pokud byl asistent Webex povolen, schůzka nebo webinář zvýrazní, zaznamená a přepis se odešle všem účastníkům.
Můžete sdílet až 20 jednotlivých vrcholů najednou.

1

Přejděte na Schůzky na levém navigačním panelu a pak vyberte kartu Dokončeno.

Dokončené schůzky
2

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář, ze kterého chcete sdílet hlavní body.


 

Pokud chcete před sdílením změnit název schůzky nebo webináře a název nahrávky na něco popisnějšího, klikněte na Upravit schůzku, proveďte změny a potom klikněte na Uložit změny . Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Přizpůsobit téma záznamu novému tématu schůzky a klikněte na Ano .

3

Zaškrtněte políčka vedle zvýraznění, která chcete sdílet.

4

Vyberte Sdílet zvýrazněníSdílet zvýraznění a potom klikněte na Vybrat lidi z účastníků a pozvaných.

5

Zaškrtněte políčko vedle každé osoby, se kterou chcete sdílet obsah schůzky nebo webináře, a klikněte na Vybrat.

6

Klikněte na Sdílet.

1

Přejděte na Schůzky na levém navigačním panelu a pak vyberte kartu Dokončeno.

2

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář, který chcete sdílet.


 

Pokud chcete před sdílením změnit název schůzky nebo webináře a název záznamu na něco popisnějšího, klikněte na Upravit schůzku, proveďte změny a vyberte Uložit změny . Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Přizpůsobit téma záznamu novému tématu schůzky a klikněte na Ano .

3

Vedle tématu schůzky nebo webináře klikněte na Sdílet schůzku a vyberteE-mail.

4

Zadejte jména nebo e-mailové adresy lidí, se kterými chcete obsah sdílet.

5

Klikněte na Oprávnění a pak vyberte Prohlížeč nebo Editor a určete, zda může každý z nich obsah zobrazit nebo upravit.

6

Klikněte na Zpět.

7

(Volitelné) Zadejte úvodní zprávu, která bude zahrnuta do e-mailu.

8

Klikněte na Sdílet.

Sdílení obsahu po schůzce nebo webináři do existujícího prostoru v aplikaci Webex je k dispozici pouze pro weby verze 41.6 a novější.

1

Přejděte na Schůzky na levém navigačním panelu a vyberte kartu Dokončeno.

2

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář.

Pokud chcete před sdílením změnit název schůzky nebo webináře a nahrávání na něco popisnějšího, klikněte na Upravit schůzku, proveďte změny a vyberte Uložit změny . Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Přizpůsobit téma záznamu novému tématu schůzky a klikněte na Ano .
3

Vedle tématu schůzky nebo webináře klikněte na Sdílet schůzku a vyberteWebex.

4

Do vyhledávacího pole zadejte název prostoru, do kterého chcete sdílet obsah schůzky nebo webináře, vyberte mezeru a klikněte na Sdílet.

Sdílení obsahu po schůzce nebo webináři do nového prostoru v aplikaci Webex je k dispozici pouze na webech verze 41.6 a novějších.

1

Přejděte na Schůzky na levém navigačním panelu a vyberte kartu Dokončeno.

2

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář.

Pokud chcete před sdílením změnit název schůzky nebo webináře a název záznamu na něco popisnějšího, klikněte na Upravit schůzku, proveďte změny a vyberte Uložit změny . Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Přizpůsobit téma záznamu novému tématu schůzky a klikněte na Ano .
3

Vedle tématu schůzky nebo webináře klikněte na Upravit schůzku a vyberteWebex.

4

Začněte psát do vyhledávacího panelu a vyberte Vytvořit mezeru.

5

Pojmenujte prostor a přidejte do něj lidi.


 

Kliknutím na Vybrat lidi z účastníků a pozvaných můžete přidat účastníky schůzky nebo webináře do nového prostoru.

6

Vyberte Sdílet.

1

Na stránce Informace o schůzce klepněte na .

Informace o schůzce najdete v tématu Zobrazení obsahu schůzky a webináře vytvořeného asistentem Webex.


 

Pokud chcete před sdílením změnit název schůzky nebo webináře a název nahrávky na něco popisnějšího, klepněte na Úprava schůzky, proveďte změny a klepněte na Save změny. Zaškrtněte políčko Přizpůsobit téma záznamu novému tématu schůzky.

2

Zadejte nebo vyberte jména nebo e-mailové adresy lidí, se kterými chcete sdílet obsah schůzky nebo webináře, a klepněte na Sdílet.


 

Pokud chcete s někým sdílet obsah, klepněte Sdílení schůzky a potom klepněte na Oprávnění. Klepněte na rozevírací šipku vedle jména osoby a potom klepněte na Odebrat.

Pokud chcete ukončit sdílení obsahu schůzky nebo webináře se všemi, klepněte na Zastavit sdílení. Všichni, se kterými jste sdíleli obsah, již nebudou mít přístup k obsahu schůzky nebo webináře.

25. lis 2021
Kontrola a správa zvýraznění vytvořených Asistentem Webex pro schůzky

Pokud jste pomocí Asistenta Webex zachytili zvýraznění během schůzky nebo webináře Webexu, budou hlavní body k dispozici po skončení schůzky nebo webináře. Hostitel může sdílet zvýraznění s ostatními a udělit jim oprávnění pouze pro zobrazení nebo upravovat.

Asistent Webex je k dispozici ve službě Schůzky.

Počínaje aktualizací 41.5 podporuje režim událostí (nový)webinářasistenta Webex.

Kromě schůzek a událostí (nové)je s aktualizací 41.7 k dispozici také Asistent Webex pro aplikaci Webex.

Webex pro státní správu nepodporuje Asistenta Webex.

Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z videosystémů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Hostitelé schůzek mohou během schůzky zapnout nebo vypnout Asistenta Webex. Chcete-li asistenta Webex při zahájení schůzky automaticky zapnout, zaškrtněte v předvolbách plánování možnost Asistent Webex.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám pro zvýraznění, může přehrávat zvuk zvýraznění, upravovat text zvýraznění, měnit popisky zvýraznění, odstraňovat světla a posílat zvýraznění ostatním.

Kontrola a úprava zvýraznění schůzky

1

Na stránceObsah schůzky na webu Webex vyberte kartu Zvýraznění.

Pokud chcete přejít na stránku Obsahu schůzky, přečtěte si tématu Zobrazení obsahu schůzek a událostí vytvořených Asistentem Webexu pro schůzky.

Karta Zvýraznění
2

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo vám hostitel udělil oprávnění k úpravám obsahu schůzky, můžete udělat následující kroky:

Možnost Popis

Přehrání zvuku zvýraznění

Najeďte myší na zvýraznění a vyberte Přehrát zvukPřehrát zvuk.

Úprava textu zvýraznění

Najeďte myší na zvýraznění a vyberte Upravit zvýrazněníUpravit hlavní bod. Proveďte změny a vyberte Uložit zvýraznění úpravUložit úpravy hlavního bodu.

Změna popisku zvýraznění

Vyberte existující popisek a vyberte nový štítek.

Výběr štítku

Odeslání zvýraznění ostatním

Vyberte zvýraznění, která chcete sdílet, a vyberte Sdílet zvýraznění. Zadejte jména nebo e-mailové adresy a vyberte Odeslat e-mail.

Odstranění zvýraznění

Najeďte myší na zvýraznění a vyberte .

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze pro zobrazení, můžete přehrávat zvukové klipy zvýraznění.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám pro zvýraznění, může přehrávat zvuk zvýraznění, upravovat text zvýraznění, měnit popisky zvýraznění, odstraňovat světla a odesílat zvýraznění ostatním, na které bude možné navázat.

Zkontrolujte hlavní body schůzky na mobilním zařízení.

1

Klepněte na kartu Zvýraznění na stránce Informace oschůzce v aplikaci.

Další informace o přechodu na stránku Informace o schůzce najdete v tématu Zobrazení obsahu schůzek a událostí vytvořených Asistentem Webexu pro schůzky.

2

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo s vámi hostitel sdílel obsah schůzky nebo webináře, můžete udělat následující kroky:

Možnost Popis

Přehrání zvuku zvýraznění

Vyberte zvýraznění a klepněte na Přehrát zvuk.

Úprava textu zvýraznění

Vyberte zvýraznění a klepněte na Upravit. Proveďte změny a klepněte na OK.

Upravit hlavní bod

Změna popisku zvýraznění

Klepněte na existující popisek a klepněte na nový štítek.

Klepněte na štítek

Odeslání nejdůležitějších událostí ostatním v e-mailu

Vyberte zvýraznění, která chcete sdílet, a klepněte na . Zadejte jména nebo e-mailové adresy a klepněte na Odeslat e-mail.

Odstranění zvýraznění

Vyberte zvýraznění a klepněte na Odstranit.

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze pro zobrazení, můžete přehrávat zvukové klipy zvýraznění.

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze pro zobrazení, můžete přehrávat zvukové klipy zvýraznění.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám pro zvýraznění, může přehrávat zvuk zvýraznění, upravovat text zvýraznění a měnit popisky zvýraznění.

Zkontrolujte hlavní body schůzky na mobilním zařízení.

1

Klepněte na kartu Zvýraznění na stránce Informace oschůzce v aplikaci.

Další informace o přechodu na stránku Informace o schůzce najdete v tématu Zobrazení obsahu schůzek a událostí vytvořených Asistentem Webexu pro schůzky.

2

Můžete udělat následující kroky:

Možnost Popis

Přehrání zvuku zvýraznění

Vyberte zvýraznění a klepněte na Přehrávání zvuku.

Úprava textu zvýraznění

Vyberte zvýraznění a klepněte na Upravit. Proveďte změny a klepněte na OK.

Upravit hlavní bod

Změna popisku zvýraznění

Klepněte na existující popisek a klepněte na nový štítek.

Klepněte na štítek

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze pro zobrazení, můžete přehrávat zvukové klipy zvýraznění.

26. lis 2021
Kontrola a správa přepisů schůzek vytvořených asistentem Webex pro schůzky

Pokud hostitel schůzku nebo webinář zaznamenal, vygeneruje se ze záznamu přepis po skončení schůzky nebo webináře. Hostitel může sdílet přepis s ostatními a udělit mu oprávnění pouze pro zobrazení nebo upravovat.

Asistent Webex je k dispozici ve službě Schůzky.

Počínaje aktualizací 41.5 podporuje režim událostí (nový)webinářasistenta Webex.

Kromě schůzek a událostí (nové)je s aktualizací 41.7 k dispozici také Asistent Webex pro aplikaci Webex.

Webex pro státní správu nepodporuje Asistenta Webex.

Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z videosystémů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Hostitelé schůzek mohou během schůzky zapnout nebo vypnout Asistenta Webex. Chcete-li asistenta Webex při zahájení schůzky automaticky zapnout, zaškrtněte v předvolbách plánování možnost Asistent Webex.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám přepisu, si jej může stáhnout, přehrát zvukový klip, upravit text přepisu a vytvořit zvýraznění z textu přepisu.

Kontrola a úprava přepisu

1

Vyberte kartu Přepis na stránce Obsah schůzky na webu Webex.

Pokud chcete přejít na stránku Obsahu schůzky, přečtěte si tématu Zobrazení obsahu schůzek a událostí vytvořených Asistentem Webexu pro schůzky.

Karta Přepis
2

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo vám hostitel udělil oprávnění k úpravám obsahu schůzky nebo webináře, můžete udělat následující kroky:

Možnost Popis

Přehrání zvukového klipu

Najeďte myší na text, který chcete slyšet, a vyberte Přehrát zvukPřehrát zvuk.

Úprava textu přepisu

Najeďte myší na text, který chcete upravit, a vyberte Upravit přepisUpravit přepis. Proveďte změny a vyberte Uložit upravit přepisUložit přepis úprav.

Vytvoření zvýraznění z nějakého přepisového textu

Najeďte myší na text a vyberte Přidat do zvýraznění. Text se přidá na kartu Zvýraznění jako zvýraznění Poznámka.

Stáhnout přepis

Na kartě Přepis vyberte název souboru formátu, který chcete stáhnout.

Přepis si můžete stáhnout ve formátu WebVTT (.vtt) nebo textovém (.txt).

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze pro zobrazení, můžete přehrávat zvukové klipy přepisu.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám přepisu, může přehrát zvukový klip a upravit text přepisu.

Přehrávejte zvukový klip z přepisu schůzky na mobilním zařízení.

1

Klepněte na kartu Přepis na stránce Informace oschůzce v aplikaci.

Další informace o přechodu na stránku Informace o schůzce najdete v tématu Zobrazení obsahu schůzek a událostí vytvořených Asistentem Webexu pro schůzky.

2

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo pokud s vámi hostitel sdílel obsah schůzky nebo webináře, můžete udělat následující kroky:

Možnost Popis

Přehrání zvukového klipu

Klepněte na text, který chcete slyšet, a klepněte na Přehrát zvuk.

Úprava textu přepisu

Klepněte Upravit přepis vedle textu, který chcete upravit. Proveďte změny a vyberte Uložit přepis úprav.

Pokud vám hostitel udělil zobrazení pouze oprávnění, můžete stále přehrávat zvukové klipy přepisu.

25. lis 2021
Hledání klíčových slov ve všech událostech Webex Meetings a Webex

Využijte lépe přepisy Asistenta Webex pro schůzky tím, že zjistíte přesné místo ve schůzce nebo webináři nebo na více schůzkách nebo webinářích, kde se něco diskutovalo.

Pomocí vyhledávacího panelu v horní části stránky můžete vyhledávat schůzky, události, nahrávky a přepisy a najít důležitý okamžik schůzky nebo webináře. Poté můžete přehrát pouze zvuk tohoto okamžiku na schůzce nebo webináři nebo si prohlédnout podrobnosti schůzky nebo webináře.
Hledání slova nebo fráze

Pokud nebyl pro schůzku nebo webinář vytvořen přepis nebo pokud ke schůzce nebo webináři došlo před povolením Asistenta Webexu na webu Webex , klíčové slovo se najdepouze v případě, že bylo použito v názvu schůzky nebo webináře.

Než začnete

Asistent Webex je k dispozici ve službě Schůzky.

Počínaje aktualizací 41.6 je k dispozici také v režimu událostí (nových)webinářů pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

V aktualizaci 41.7 byly schůzky zahájeny nebo připojeny z aplikace Webex, které nejsou plnohodnotné schůzky, které podporují Asistenta Webex. Schůzky zahájené nebo spojené z prostoru nepodporují Asistenta Webex.

1

Do vyhledávacího panelu zadejte slovo nebo frázi, kterou hledáte.

Zadání slova do vyhledávacího panelu
2

Ve výsledcích vyhledávání vyberte libovolnou položku.

25. lis 2021
Odstranění obsahu schůzek a událostí vytvořeným Asistentem Webex pro schůzky

Záznam a zvýraznění můžete odstranit ze schůzek a webinářů, které pořádáte, pokud už nejsou potřeba. Pokud s vámi hostitel sdílel obsah schůzky nebo webináře a udělil vám oprávnění k úpravám, můžete odstranit zvýraznění schůzky nebo události.

Než začnete

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách Webex.

Počínaje aktualizací 41.6 je k dispozici také v režimu webináře Webex Events (nový) pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

V aktualizaci 41.7 byly schůzky zahájeny nebo připojeny z aplikace Webex, které nejsou plnohodnotné schůzky, které podporují Asistenta Webex. Schůzky zahájené nebo spojené z prostoru nepodporují Asistenta Webex.

1

Odstranění nahrávky:

  1. V levém navigačním panelu vyberte možnost Zápisy.

  2. Vyberte Další vedle názvu záznamu a pak vyberte Odstranit > Odstranit .

    Záznam se přesune do koše a zůstane tam po dobu 30 dnů, pokud ji trvale neodstraníte.
  3. Pokud chcete trvale odstranit nahrávku, která je v koši, vyberte v části Moje nahrané schůzkyodstraněno.

    Vyberte Odstraněno
  4. Vedle názvu nahrávky vyberte Koš Koš.

2

Pokud chcete odstranit zvýraznění, přečtěte si tématu Kontrola a správa zvýraznění vytvořených Asistentem Webexu pro schůzky.

Byl tento článek užitečný?

Správa obsahu asistenta Cisco Webex po schůzce nebo události