Když je pro váš web Webex povoleno, můžete uživatelům povolit nebo zakázat sdílení obsahu během naplánovaných schůzek a schůzek v soukromé místnosti.

Naplánované schůzky

1

Přihlaste se ke svému webu Webex a vyberte možnost Naplánovat.

2

Vyberte možnost Zobrazit pokročilé možnosti a poté možnost Možnosti plánování.

3

Přejděte na stránku dolů a vyberte možnost Upravit oprávnění účastníka.

4

Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Sdílet obsah a klikněte na tlačítko OK.

Osobní místnost

1

Přihlaste se k webu služby Webex a vyberte možnost Předvolby.

2

Vyberte kartu Má osobní místnost a posuňte se na stránce dolů a sdílejte obsah.

3

Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Kdokoli může sdílet obsah v mé osobní místnosti a klikněte na možnost Uložit.