Pokud je pro web Webexpovolena , můžete uživatelům povolit nebo zabránit ve sdílení obsahu během plánovaných schůzek a schůzek osobní místnosti.

Naplánované schůzky

1

Přihlaste se k webu Webex a vyberte Plán.

2

Vyberte Zobrazit pokročilé možnosti a pak možnosti plánování.

3

Posuňte se dolů po stránce a vyberte Upravit oprávnění účastníků.

4

Zkontrolujte nebo odškrtněte zaškrtnutí políčka Sdílet obsah a klikněte na OK .

Osobní místnost

1

Přihlaste se k webu Webex a vyberte Předvolby.

2

Vyberte kartu Moje osobní místnost a posuňte stránku dolů na Sdílet obsah.

3

Zkontrolujte nebo odškrtejte zaškrtnutí políčka Kdokoli může sdílet obsah v mém osobním pokoji a klikněte na Uložit.