Kada je omogućena za Vašu Webex lokaciju, možete da dozvolite ili sprečite korisnike da dele sadržaj tokom planiranih i sastanaka lične sobe.

Zakazani sastanci

1

Prijavite se na Svoju Webex lokaciju i izaberite Raspored.

2

Izaberite Prikaži više opcija, a zatim opcije planiranje.

3

Pomerite se nadole na stranici i izaberite stavku Uredi privilegije učesnika.

4

Proverite ili opozovite izbor sadržaja deljenog resursa, a zatim kliknite na dugme U redu.

Lična soba

1

Prijavite se na Svoju Webex lokaciju i izaberite željene postavke.

2

Izaberite karticu Moja lična soba i pomerite se nadole da biste delili sadržaj .

3

Proverite ili opozovite izbor da li neko može da deli sadržaj u mojoj ličnoj sobi i kliknite na dugme Sačuvaj .