Als deze functie is ingeschakeld voor uw Webex-site, kunt u gebruikers tijdens geplande vergaderingen en vergaderingen in een persoonlijke ruimte toestaan of voorkomen dat gebruikers inhoud delen.

Geplande vergaderingen

1

Meld u aan bij uw Webex-site en selecteer Plannen .

2

Selecteer Geavanceerde opties tonen en vervolgensPlanningsopties.

3

Schuif omlaag op de pagina en selecteer Bewerken deelnemersrechten.

4

Vink Inhoud delen aan of uit en klik op OK.

Persoonlijke Ruimte

1

Meld u aan bij uw Webex-site en selecteer Voorkeuren .

2

Selecteer het Mijn persoonlijke ruimte en schuif omlaag op de pagina om inhoud te delen.

3

In- of uitgeschakeld Iedereen kan inhoud delen in mijn persoonlijke ruimte in- of uitvinken en klik op Opslaan.