כאשר הוא זמין עבור אתרWebex שלך , באפשרותך לאפשר או למנוע ממשתמשים לשתף תוכן במהלך פגישות מתוזמנות ופגישות בחדר אישי.

פגישות מתוזמנות

1

היכנס לאתר Webex שלך ובחר תזמן.

2

בחר הצג אפשרויות מתקדמות ולאחר מכן אפשרויותתזמון.

3

גלול מטה בדף ובחר ערוך הרשאותמשתתף.

4

בדוק או בטל את הסימון שתף תוכן ולאחר מכן לחץ על אישור.

חדר פרטי

1

היכנס לאתר Webex שלך ובחר העדפות.

2

בחרו בכרטיסיה 'החדר האישי שלי' וגלולו מטה אל הדף אל 'שיתוף תוכן'.

3

בדוק או בטל את הסימון כל אחד יכול לשתף תוכן בחדר האישי שלי ולחץ על שמור.