כאשר אפשרות זו מופעלת עבור אתר Webex שלך, באפשרותך לאפשר או למנוע ממשתמשים לשתף תוכן במהלך פגישות מתוזמנות ופגישות בחדר אישי.

פגישות מתוזמנות

1

היכנס אל אתר Webex שלך ובחר באפשרות תזמון.

2

בחר הצג אפשרויות מתקדמות ולאחר מכן אפשרויות תזמון.

3

גלול מטה את הדף ובחר ב-ערוך הרשאות משתתף.

4

בדוק או בטל את הסימון שתף תוכן ולאחר מכן לחץ על אישור.

חדר פרטי

1

היכנס לאתר Webex שלך ובחר העדפות.

2

בחר ב- החדר האישי שלי לשונית וגלול מטה את הדף אל שתף תוכן...

3

בדוק או בטל את הסימון כל אחד יכול לשתף תוכן בחדר האישי שלי ולחץ על שמור.