Po włączeniu dla witryny Webexmożna zezwolić lub uniemożliwić użytkownikom udostępnianie zawartości podczas zaplanowanych spotkań i spotkań w pokoju osobistym.

Zaplanowane spotkania

1

Zaloguj się do witryny Webex i wybierz pozycję Zaplanuj.

2

Wybierz pozycję Pokaż opcje zaawansowane, a następnie pozycję Opcje planowania.

3

Przewiń stronę w dół i wybierz pozycję Edytuj uprawnienia uczestnika.

4

Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Udostępnij zawartość, a następnie kliknij przycisk OK.

Osobisty pokój

1

Zaloguj się do witryny Webex i wybierz Preferencje.

2

Wybierz kartę Mój pokój osobisty i przewiń stronę w dół do pozycji Udostępnij zawartość.

3

Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Każdy może udostępniać zawartość w moim pokoju osobistym i kliknij przycisk Zapisz .