Volič zařízení

Aplikace Cisco Jabber softphone pro VDI zahrnuje komponentu s názvem Selektor zařízení. Selektor zařízení představuje nabídku, kterou můžete použít ke správě kamer, reproduktorů, mikrofonů a upozornění na vyzvánění. Můžete si zobrazit aktuálně aktivní zařízení nebo je změnit. Seznam reproduktorů se zobrazuje v nabídce jako první a za ním je seznam mikrofonů, vyzváněcích zařízení a kamer.

Ikona selektoru zařízení (Obrázek ikony selektoru zařízení) se zobrazuje v oznamovací oblasti (systémová lišta) v pravém dolním rohu obrazovky. Některé ikony, včetně selektoru zařízení, lze skrýt. Kliknutím na šipku nahoru v oznamovací oblasti zobrazíte skryté ikony.

Po připojení nového zařízení se v oznamovací oblasti zobrazí zpráva „Nalezeno nové zařízení“ a nové zařízení se aktivuje.

Při odpojení zařízení se v oznamovací oblasti zobrazí zpráva „Odpojené zařízení“. Aplikace Jabber vybere další dostupné zařízení s nejvyšší prioritou. Chcete-li změnit prioritu zařízení, přejděte na (Soubor > Možnosti > Zvuk > Rozšířené)


Když připojíte novou náhlavní soupravu, aplikace Cisco Jabber ji přidá na začátek seznamu priorit. Pokud pracujete v prostředí se sdílenými pracovními místy a přestěhujete tenkého klienta a náhlavní soupravu, vestavěný mikrofon se stane preferovaným zařízením. Správce může nastavit parametr, kterým se výchozí chování přepíše. Aplikace Cisco Jabber pak přidá nová zařízení dolů do seznamu priorit a vaše náhlavní souprava zůstane preferovaným zařízením.

Použití voliče zařízení

Použijte nabídku Volič zařízení k zobrazení výběrů aktivního zařízení nebo vyberte jiný aktivní fotoaparát, reproduktor, mikrofon nebo upozornění na vyzvánění. Musíte mít připojeno více zařízení.


Selektor zařízení nepřepisuje nastavení priority zařízení pro aplikaci Jabber (Pokročilé možnosti zvuku). Při každém přihlášení k aplikaci Jabber nebo opětovném připojení k hostované virtuální ploše probíhá výběr zařízeni podle následujícího nastavení.

1

V oznamovací oblasti systému Windows klikněte na ikonu Volič zařízení.

Zaškrtávací znaménka označují zvolená zařízení.

2

Kliknutím na zařízení (fotoaparát nebo zvukové) ho aktivujte.

3

Klikněte kamkoliv kromě ikony Volič zařízení a nabídku uzavřete.

Přepínací fotoaparáty

Aplikace Cisco Jabber Softphone pro VDI stanovuje kvalitu videa na začátku hovoru. Pokud zahájíte hovor s podporovaným fotoaparátem s vysokým rozlišením (HD) a pak přepnete na fotoaparát se standardním rozlišením, dojde k ovlivnění kvality videa. Doporučujeme přepínat fotoaparáty mezi hovory.

Zámek obrazovky a řízení hovorů

Když je vaše hostovaná obrazovka virtuální plochy uzamčená, nemůžete provádět hovory, ale můžete je přijímat. Pokud máte příchozí hovor s uzamčenou hostovanou obrazovkou virtuální plochy, můžete k přijetí hovoru použít jedno z vašich příslušenství. U podporovaných zvukových příslušenství jsou dostupné následující ovládací funkce hovorů při uzamčené obrazovce:

  • Přijetí hovoru

  • Ukončení hovoru

  • Přidržení hovoru

  • Obnovení hovoru

  • Přepnutí ztišení zvuku

  • Nastavení hlasitosti zvuku

Úprava nastavení pro Bluetooth zařízení Jabra

Většina Bluetooth zařízení Jabra zavádí krátkou prodlevu při přenosu zvukové cesty (přibližně 1 až 3 sekundy). U podporovaných Bluetooth zařízení Jabra můžete prodlevu odstranit změnou nastavení zařízení v aplikaci Jabra Direct. Další informace naleznete na webu systému Jabra.

Než začnete

Musí být nainstalovaná aplikace Jabra Direct.

1

Otevřete aplikaci Jabra Direct.

2

Klikněte na zařízení Jabra, pro které chcete nastavení upravit.

3

Klikněte na položku Nastavení.

4

Kliknutím rozbalte položku Softwarový telefon (PC).

5

Ze seznamu Preferovaný softwarový telefon vyberte aplikaci Cisco Jabber.

6

Nastavte položku Otevřít telefonní linku na možnost Zap.

7

Nastavte položku Zvuk počítače na možnost Vyp.

8

Klikněte na tlačítko Použít.

Sluchátka a vyzváněcí tóny

U některých bezdrátových sluchátek nemusíte slyšet vyzváněcí tón u příchozích hovorů, jelikož bezdrátové spojení spojující zařízení není otevřeno. Chcete-li otevřít bezdrátové spojení, stiskněte tlačítko odpovědi na volání na sluchátku.


Některá sluchátka přehrávají vlastní interní tón.