Selektor urządzeń

Aplikacja Cisco Jabber programu telefonicznego dla infrastruktury VDI zawiera składnik o nazwie Selektor urządzeń. Selektor urządzeń to menu umożliwiające zarządzanie kamerami, głośnikami, mikrofonami i alertami połączeń przychodzących. Możesz wyświetlić aktualnie aktywne urządzenia lub zmienić je. W menu wyświetlana jest najpierw lista głośników, a następnie listy mikrofonów , dzwonków i kamer.

Ikona Selektora urządzeń (Obraz ikony selektora urządzeń) jest wyświetlana w obszarze powiadomień (zasobnik systemowy) w prawym dolnym rogu ekranu. Niektóre ikony, w tym ikonę Selektora urządzeń, można ukryć. Kliknij strzałkę w górę w obszarze powiadomień, aby wyświetlić ukryte ikony.

Po podłączeniu nowego urządzenia w obszarze powiadomień wyświetlany jest komunikat "Znaleziono nowe urządzenie" i nowe urządzenie staje się aktywne.

W obszarze powiadomień wyświetlany jest komunikat "Urządzenie zostało odłączone". Jabber wybiera następne dostępne urządzenie o najwyższym priorytecie. Aby zmienić priorytet urządzeń, przejdź do (Plik > Opcje > Dźwięk > Zaawansowane)


Domyślnie po podłączeniu nowego zestawu słuchawkowego Cisco Jabber dodaje go na początek listy priorytetów. Jeśli pracujesz w środowisku hot-desk i przenosisz klienta uproszczonego i zestaw słuchawkowy, wbudowany mikrofon staje się preferowanym urządzeniem. Administrator może ustawić parametr, który zastąpi domyślne zachowanie. Cisco Jabber następnie dodaje nowe urządzenia na dole listy priorytetów, a zestaw słuchawkowy pozostaje urządzeniem preferowanym.

Korzystanie z selektora urządzeń

Użyj menu Selektor urządzeń, aby wyświetlić wybrane aktywne urządzenia lub wybrać inną aktywną kamerę, głośnik, mikrofon lub alert połączeń przychodzących. W tym celu musi być podłączonych wiele urządzeń.


Selektor urządzeń nie zastępuje ustawień priorytetu urządzenia w usłudze Jabber (Zaawansowane opcje audio ). Za każdym razem, gdy logujesz się do Jabbera lub ponownie łączysz się z hostowanym pulpitem wirtualnym, wybór urządzenia jest zgodny z tymi ustawieniami.

1

W obszarze powiadomień systemu Windows kliknij ikonę Selektor urządzeń.

Znaczniki wyboru wskazują wybrane urządzenia.

2

Kliknij urządzenie (kamerę lub urządzenie audio), aby je aktywować.

3

Kliknij w dowolnym miejscu poza ikoną menu Selektor urządzeń, aby zamknąć to menu.

Przełączanie kamer

Cisco Jabber programu telefonicznego dla infrastruktury VDI określa jakość wideo podczas nawiązywania połączenia. Jeśli połączenie zostanie nawiązane przy użyciu obsługiwanej kamery wideo w wysokiej rozdzielczości (HD), a następnie przełączone na kamerę wideo w standardowej rozdzielczości, będzie to mieć wpływ na jakość wideo. Zalecamy zmianę kamer między połączeniami.

Blokada ekranu i sterowanie połączeniami

Gdy obsługiwany pulpit wirtualny jest zablokowany, nie można nawiązywać połączeń, ale można je odbierać. W przypadku połączenia przychodzącego , gdy obsługiwany pulpit wirtualny jest zablokowany, możesz odebrać połączenie przy użyciu jednego z akcesoriów. W przypadku obsługiwanych akcesoriów audio, gdy ekran jest zablokowany, dostępne są następujące funkcje sterowania połączeniami:

  • Odebranie połączenia

  • Zakończ połączenie

  • Zawieszanie połączenia

  • Wznawianie połączenia

  • Przełączanie wyciszenia dźwięku

  • Zmienianie głośności dźwięku

Dostosowywanie ustawień urządzeń Bluetooth Jabra

W przypadku większości urządzeń Bluetooth Jabra występuje krótkie opóźnienie przed rozpoczęciem odtwarzania ścieżki audio (od około 1 do 3 sekund). Dla obsługiwanych urządzeń Bluetooth Jabra można wyeliminować to opóźnienie, zmieniając ustawienia urządzeń w programie Jabra Direct. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Przed rozpoczęciem

Program Jabra Direct musi być zainstalowany.

1

Otwórz program Jabra Direct.

2

Kliknij urządzenie Jabra, którego ustawienia chcesz zmienić.

3

Kliknij opcję Ustawienia.

4

Kliknij opcję Program telefoniczny (PC), aby ją rozwinąć.

5

Na liście Preferowany program telefoniczny wybierz program Cisco Jabber.

6

Dla opcji Otwórz linię telefoniczną wybierz ustawienie Włączone.

7

Dla opcji Dźwięk komputera wybierz ustawienie Wyłączone.

8

Kliknij Zastosuj.

Zestawy nagłowne i sygnały dzwonienia

W przypadku niektórych bezprzewodowych zestawów nagłownych dzwonek połączeń przychodzących może nie być odtwarzany, ponieważ połączenie bezprzewodowe z urządzeniem nie jest otwarte. Ab otworzyć połączenie bezprzewodowe, naciśnij przycisk odbierania połączenia na zestawie nagłownym.


W niektórych zestawach nagłownych odtwarzany jest ich wewnętrzny sygnał dźwiękowy.