Apparaatkiezer

Cisco Jabber Softphone voor VDI bevat een component genaamd Apparaatkiezer. Apparaatkiezer is een menu dat u kunt gebruiken om uw camera's, luidsprekerapparaten, microfoons en belwaarschuwingsapparaten te beheren. U kunt uw momenteel actieve apparaten weergeven of wijzigen. Er wordt eerst een lijst met luidsprekerapparaten in het menu weergegeven, gevolgd door de lijsten met microfoons, belwaarschuwingsapparaten en camera's.

Het pictogram Apparaatkiezer (Afbeelding van het pictogram Apparaatkiezer) wordt weergegeven in het berichtgedeelte (systeembalk) in de rechterbenedenhoek van het scherm. Sommige pictogrammen, zoals Apparaatkiezer, kunnen worden verborgen. Klik op de Pijl omhoog in het berichtgedeelte om verborgen pictogrammen weer te geven.

Als u verbinding hebt gemaakt met een nieuw apparaat, wordt het bericht Nieuw apparaat gevonden weergegeven in het meldingsgebied en wordt het nieuwe apparaat actief.

Wanneer u een apparaat loskoppelt verschijnt een melding Verbinding met apparaat verbroken in het berichtgedeelte. Jabber selecteert het volgende beschikbare apparaat met de hoogste prioriteit. Ga naar (Bestand > Opties > Audio > Geavanceerd) om de prioriteit van uw apparaten te wijzigen


Wanneer u een nieuwe hoofdtelefoon aansluit, voegt Cisco Jabber deze standaard toe aan het begin van de prioriteitenlijst. Als u in een hot-deskingomgeving werkt en u uw thin client en hoofdtelefoon verplaatst, wordt de ingesloten microfoon het voorkeursapparaat. De beheerder kan een parameter instellen om het standaardgedrag te negeren. Cisco Jabber voegt vervolgens nieuwe apparaten toe onder aan de prioriteitenlijst en uw hoofdtelefoon blijft het voorkeursapparaat.

Apparaatkiezer gebruiken

Gebruik het menu Apparaatkiezer om uw actieve apparaatselecties weer te geven of om een andere actieve camera, luidsprekerapparaat, microfoon of belwaarschuwingsapparaat te selecteren. U moet meerdere apparaten aangesloten hebben.


Apparaatkiezer overschrijft de prioriteit instellingen van uw apparaat niet voor Jabber (Geavanceerde audio-opties). Telkens wanneer u zich aanmeldt bij Jabber, of opnieuw verbinding maakt met het gehoste virtuele bureaublad, volgt apparaatselectie deze instellingen.

1

Klik in het Windows-berichtgedeelte op het pictogram Apparaatkiezer.

De geselecteerde apparaten worden met vinkjes aangegeven.

2

Klik op een apparaat (camera of audio) om dit actief te maken.

3

Klik op een willekeurige plaats behalve op het pictogram Apparaatkiezer om het menu te sluiten.

Camera's wisselen

Cisco Jabber Softphone voor VDI stelt de videokwaliteit aan het begin van een gesprek vast. Als u een gesprek begint met een ondersteunde HD-camera (High Definition) en vervolgens naar een standaarddefinitiecamera overschakelt, is dat van invloed op de videokwaliteit. Het wordt aanbevolen van camera te wisselen tussen gesprekken.

Schermvergrendeling en gespreksbeheer

Wanneer uw gehoste virtuele bureaubladscherm is vergrendeld, kunt u geen gesprekken tot stand brengen, maar kunt u ze wel ontvangen. Als u een binnenkomend gesprek hebt terwijl uw gehoste virtuele bureaubladscherm is vergrendeld, kunt u een van uw accessoires gebruiken om het gesprek te beantwoorden. Met ondersteunde audio-accessories zijn de volgende gespreksbeheerfuncties beschikbaar terwijl uw scherm is vergrendeld:

  • Oproep beantwoorden

  • Gesprek beëindigen

  • Gesprek in wacht plaatsen

  • Gesprek hervatten

  • Audio dempen in-/uitschakelen

  • Audiovolume aanpassen

Instellingen voor Jabra Bluetooth-apparaten aanpassen

Bij de meeste Jabra Bluetooth-apparaten verschijnt het audiopad met een korte vertraging (ongeveer 1 tot 3 seconden). Voor ondersteunde Jabra Bluetooth-apparaten kunt u de vertraging opheffen door de apparaatinstellingen in Jabra Direct te wijzigen. Ga naar de website van Jabra voor meer informatie.

Voordat u begint

Jabra Direct moet zijn geïnstalleerd.

1

Open Jabra Direct.

2

Klik op het Jabra-apparaat waarvoor u de instellingen wilt wijzigen.

3

Klik op Instellingen.

4

Klik om Softphone (PC) uit te vouwen.

5

Selecteer in de lijst Gewenste softphone Cisco Jabber.

6

Stel Telefoonlijn openen in op Aan.

7

Stel PC audio in op Uit.

8

Klik op Toepassen.

Hoofdtelefoons en beltonen

Bij sommige draadloze hoofdtelefoons hoort u mogelijk de beltoon niet voor binnenkomende gesprekken, omdat de draadloze koppeling waarmee het apparaat is verbonden, niet open is. Als u de draadloze koppeling wilt openen, drukt u op de knop Gesprek beantwoorden op de hoofdtelefoon.


Sommige hoofdtelefoons spelen hun eigen interne toon af.