Enhedsvælger

Cisco Jabber Softphone til VDI inkluderer en komponent, der kaldes Enhedsvælger. Enhedsvælger er en menu, som du kan bruge til administration af dine kameraer, højttalere, mikrofoner og lydmeddelelser. Du kan få vist dine aktuelt aktive enheder eller ændre dem. En liste over højttalerenheder vises først i menuen, efterfulgt af listen over mikrofoner, ringeenheder og kameraer.

Ikonet Enhedsvælger (Billede af enhedsvælgerikonet) vises i beskedområdet (systembakke) i det nederste højre hjørne af skærmen. Visse ikoner, inklusive Enhedsvælger, kan skjules. Klik på pil op i beskedområdet for at vise skjulte ikoner.

Når du har tilsluttet en ny enhed, vises meddelelsen "Ny enhed fundet" i beskedområdet, og den nye enhed aktiveres.

Når du afbryder en enhed, vises der en "meddelelse om enhed afbrudt" i beskedområdet. Jabber vælger den næste tilgængelige enhed med den højeste prioritet. Hvis du vil ændre prioriteten for dine enheder, skal du gå til (Filer > Indstillinger > Lyd > Avanceret)


Når du tilslutter en ny hovedtelefon, føjer Cisco Jabber den som standard til toppen af prioritetslisten. Hvis du arbejder i et hot-desking -miljø, og du flytter din tynde klient og din hovedtelefon, bliver den integrerede mikrofon den foretrukne enhed. Administratoren kan konfigurere en parameter til at tilsidesætte standardfunktionsmåden. Cisco Jabber tilføjer derefter nye enheder nederst på prioritetslisten, og hovedtelefonen forbliver den foretrukne enhed.

Brug af enhedsvælger

Brug menuen Enhedsvælger til at se dine aktive valg af enheder eller til at vælge et andet aktivt kamera, højttalerenhed, mikrofon eller ringemeddelelse. Du skal have flere enheder tilsluttet.


Enhedsvælgeren tilsidesætter ikke dine indstillinger for enhedsprioritet for Jabber (Avancerede lydindstillinger). Hver gang du logger på Jabber eller genopretter forbindelse til dit værtsbaserede virtuelle skrivebord, følger enhedsvalget disse indstillinger.

1

I Windows-beskedområdet skal du klikke på ikonet Enhedsvælger.

Flueben angiver de valgte enheder.

2

Kik på en enhed (kamera eller lydenhed) for at gøre den aktiv.

3

Klik hvor som helst undtagen på Enhedsvælger-ikonet for at lukke menuen.

Skifte mellem kameraer

Cisco Jabber Softphone til VDI fastlægger videokvaliteten i starten af et opkald. Hvis du starter et opkald med et understøttet high definition (HD) kamera og derefter skifter til et standard-definition-kamera, påvirkes videokvaliteten. Vi anbefaler, at du skifter kameraer mellem opkald.

Skærmlås og opkaldsstyring

Når din virtuelle desktopskærm, du er vært for, er låst, kan du ikke foretage opkald, men du kan dog godt modtage dem. Hvis du har et indgående opkald, når den virtuelle desktopskærm, du er vært for, er låst, kan du bruge et af dine tilbehør til at besvare opkaldet. Med understøttet lydtilbehør er følgende opkaldskontrolfunktioner tilgængelige, når din skærm er låst:

  • Besvar opkald

  • Afslut opkald

  • Opkald på hold

  • Genoptag opkald

  • Slå lyd til og fra

  • Juster lydstyrken

Justering af indstillinger for Jabra Bluetooth-enheder

De fleste Jabra Bluetooth-enheder bruger en kort forsinkelse, før lydstien frembringes (cirka 1 til 3 sekunder). For understøttede Jabra Bluetooth-enheder kan du fjerne forsinkelsen ved at ændre enhedsindstillingerne i Jabra Direct. Du kan få flere oplysninger på Jabra-webstedet.

Før du begynder

Jabra Direct skal installeres.

1

Åbn Jabra Direct.

2

Klik på Jabra-enheden, som du vil ændre indstillingerne for.

3

Klik på Indstillinger.

4

Klik for at udvide Softphone (PC).

5

Fra listen Foretrukken softphone vælges Cisco Jabber.

6

Indstil Åben telefonlinje til On (Til).

7

Indstil PC-lyd til Off (Fra).

8

Klik på Anvend.

Hovedtelefon og ringetoner

Med visse trådløse hovedtelefoner hører du muligvis ikke ringetonen for indgående opkald, fordi det trådløse link, som forbinder enheden, ikke er åbent. For at åbne det trådløse link skal du trykke på svarknappen på headsettet.


Visse hovedtelefon afspiller deres egen interne tone.