Enhetsväljare

Cisco Jabber Softphone för VDI inkluderar en komponent kallad Enhetsväljare. Enhetsväljaren är en meny som du kan använda för att hantera dina kameror, högtalarenheter, mikrofoner och ringsignaler. Du kan visa dina aktiva enheter eller ändra dem. En list över högtalarenheter visas först på menyn, följt av en list med mikrofoner, ringenheter och kameror.

Enhetsväljarens ikon (Bild av ikonen för enhetsväljaren) visas i meddelandefältet (systemfältet) längst ned till höger på skärmen. Vissa ikoner, inklusive den för enhetsväljaren, kan döljas. Klicka på uppåtpilen i meddelandefältet för att visa dolda ikoner.

När du har anslutit en ny enhet visas meddelandet Hittat ny enhet i meddelandefältet och den nya enheten blir aktiv.

När du kopplar från en enhet visas meddelandet Enhet är frånkopplad i meddelandefältet. Jabber väljer nästa tillgängliga enhet med högst prioritet. Om du vill ändra enheternas prioriteringsordning går du till (Arkiv > Alternativ > Ljud > Avancerat)


När du ansluter ett nytt headset i Cisco Jabber läggs det som standard högst upp i prioriteringslistan. Om du arbetar i en högintensiv miljö och flyttar den tunna klienten och headsetet blir den inbäddade mikrofonen den standardinställda enheten. Administratören kan ställa in en parameter som åsidosätter standardbeteendet. Cisco Jabber lägger sedan till nya enheter längst ned i prioriteringslistan och headsetet kvarstår som standardenhet.

Använd enhetsväljare

Använd menyn Enhetsväljare för att visa dina aktiva enhetsval eller välj en annan aktiv kamera, högtalarenhet, mikrofon eller ringsignal. Du måste ha flera enheter anslutna.


Enhetsväljaren åsidosätter inte inställningarna för enhetsprioritet för Jabber (Avancerade ljudalternativ). Varje gång du loggar in i Jabber, eller återansluter till ditt värdbaserade virtuella skrivbord, används enheten med dessa inställningar.

1

I aviseringsområdet för Windows klickar du på ikonen Enhetsväljare.

Kryssmarkeringar anger de valda enheterna.

2

Klicka på en enhet (kamera eller ljud) för att aktivera den.

3

Klicka var som helst utom på ikonen Enhetsväljare för att stänga menyn.

Växla kameror

Cisco Jabber Softphone för VDI etablerar videokvaliteten i början av samtalet. Videokvaliteten kommer att påverkas om du startar ett samtal med en kamera som har stöd för hög upplösning (HD) och sedan växlar till en kamera med standardupplösning. Vi rekommenderar att du växlar kamera mellan samtalen.

Skärmlås och samtalskontroll

När din virtuella skrivbordsskärm är låst kan du inte ringa samtal, men du kan ta emot dem. Om du får inkommande samtal när skärmen på ditt värdbaserade virtuella skrivbord är låst kan du använda ett av dina tillbehör för att besvara samtalet. Med de kompatibla ljudtillbehören är följande kontrollfunktioner för samtal tillgängliga när din skärm är låst :

  • Besvara samtal

  • Avsluta samtal

  • Sätta samtal i vänteläge

  • Återuppta samtal

  • Växla stäng av ljudet

  • Justera ljudvolymen

Justera inställningar för Jabra Bluetooth-enheter

De flesta Jabra Bluetooth-enheterna har en kort fördröjning innan ljudsökvägen visas (ca 1 till 3 sekunder). För kompatibla Jabra Bluetooth-enheter kan du eliminera fördröjningen genom att ändra enhetsinställningarna i Jabra Direct. Besök Jabras webbplats för mer information.

Innan du börjar

Jabra Direct måste vara installerad.

1

Öppna Jabra Direct.

2

Klicka på den Jabra-enhet som du vill ändra inställningarna för.

3

Klicka på Inställningar.

4

Klicka för att expandera Softphone (PC).

5

Från listan Softphone att föredra väljer du Cisco Jabber.

6

Sätt Öppen telefonlinje till På.

7

Sätt PC-ljud till Av.

8

Klicka på Använd.

Headset och ringsignaler

Med vissa trådlösa headset hör du inte ringsignalen för inkommande samtal, eftersom den trådlösa länken som ansluter enheten inte är öppen. För att öppna den trådlösa länken, tryck på headsetknappen för att besvara samtal.


Vissa headset spelar upp en egen intern ton.