1

Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte Nastavení > Volání , přejděte na Další nastavení hovorů a potom klikněte na Upřesnit nastavení hovorů.

2

Klikněte na Hlasová schránka a potom na Spustit hlasovou schránku.

V závislosti na tom, jak je vaše organizace nastavená, se možná budete muset znovu přihlásit.

Co dělat dál

Nový kód PIN můžete použít pro přístup k hlasové schránce a přizpůsobitelným nastavením, když přejdete do hlasové schránky v aplikaci Webex a poté kliknete na Volat hlasovou schránku.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte Předvolby > Volání , přejděte na Další nastavení hovorů a potom klikněte na Upřesnit nastavení hovorů.

2

Klikněte na Hlasováschránka , Klikněte na Spustit doručenou poštu hlasovéschránky a potom podle pokynů změňte heslo PIN.

V závislosti na tom, jak je vaše organizace nastavená, se možná budete muset znovu přihlásit. Pokud nemáte nastavení hlasové schránky, obraťte se na správce.

Co dělat dál

Nový kód PIN můžete použít pro přístup k hlasové schránce a přizpůsobitelným nastavením, když přejdete do hlasové schránky v aplikaci Webex a poté kliknete na Volat hlasovou schránku.