1

Klikk profilbildetditt , velg Innstillinger > Anrop , bla til Flere anropsinnstillinger , og klikk deretter Avanserte anropsinnstillinger.

2

Klikk Telefonsvarer , og klikk deretter Start innboks for telefonsvarer.

Avhengig av hvordan organisasjonen er konfigurert, må du kanskje logge på på nytt.

Hva nå?

Du kan bruke den nye PIN-koden til å få tilgang til telefonsvareren og innstillingene som kan tilpasses, når du går til Telefonsvarer i Webex App og deretter klikker Ring telefonsvarer.

1

Klikk profilbildetditt , velg Innstillinger > Anrop , bla til Flere anropsinnstillinger , og klikk deretter Avanserte anropsinnstillinger.

2

Klikk Telefonsvarer, klikk Start innboks for talepost, og følg deretter trinnene for å endre PIN-passordet.

Avhengig av hvordan organisasjonen er konfigurert, må du kanskje logge på på nytt. Hvis du ikke har innstillinger for talepost, kontakter du systemansvarlig.

Hva nå?

Du kan bruke den nye PIN-koden til å få tilgang til telefonsvareren og innstillingene som kan tilpasses, når du går til Telefonsvarer i Webex App og deretter klikker Ring telefonsvarer.