1

Klicka på profilbild , välj Inställningar > Ringa , bläddra tillYtterligare samtalsinställningar och klicka sedan på Avancerade samtalsinställningar.

2

Klicka Röstbrevlåda och sedan på Starta röstbrevlåda Inbox.

Beroende på hur din organisation är konfigurerad kan du behöva logga in igen.

Nästa steg

Du kan använda den nya PIN-koden för att komma åt din röstbrevlåda och anpassningsbara inställningar när du går till röstbrevlåda i Webex-appen och sedan klickar på Ringröstbrevlåda.

1

Klicka på profilbild, välj Inställningar > Samtal, bläddra till Ytterligare samtalsinställningar och klicka sedan på Avancerade samtalsinställningar.

2

Klicka Röstbrevlåda, klicka på Starta röstbrevlåda och följ sedan stegen för att ändra dittPIN-lösenord.

Beroende på hur din organisation är konfigurerad kan du behöva logga in igen. Om du inte har några inställningar för röstbrevlådan kontaktar du administratören.

Nästa steg

Du kan använda den nya PIN-koden för att komma åt din röstbrevlåda och anpassningsbara inställningar när du går till röstbrevlåda i Webex-appen och sedan klickar på Ringröstbrevlåda.