1

Kliknij swoje zdjęcieprofilowe, wybierz pozycję Ustawienia > Połączenia , przewiń dopozycji Dodatkowe ustawienia połączeń, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane ustawienia połączeń.

2

Kliknij pozycję Poczta głosowa, a następnie kliknij pozycję Uruchom skrzynkę odbiorczą poczty głosowej.

W zależności od konfiguracji organizacji może być konieczne ponowne zalogowanie się.

Co dalej?

Możesz użyć nowego kodu PIN, aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i konfigurowalnych ustawień, gdy przejdziesz do poczty głosowej w aplikacji Webex, a następnie klikniesz Połącz z pocztą głosową.

1

Kliknij swoje zdjęcieprofilowe, wybierz preferencje > Połączenia , przewiń dopozycji Dodatkowe ustawienia połączeń, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane ustawienia połączeń.

2

Kliknij pozycję Poczta głosowa, kliknij pozycję Uruchom skrzynkę odbiorczą poczty głosowej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zmienić hasło kodu PIN.

W zależności od konfiguracji organizacji może być konieczne ponowne zalogowanie się. Jeśli nie masz ustawień poczty głosowej, skontaktuj się z administratorem.

Co dalej?

Możesz użyć nowego kodu PIN, aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i konfigurowalnych ustawień, gdy przejdziesz do poczty głosowej w aplikacji Webex, a następnie klikniesz Połącz z pocztą głosową.