1

Kliknite na sliku profila, izaberite stavku > pozivanje, pomerite se do dodatnih podešavanja poziva, a zatim izaberite stavku Napredna podešavanja poziva.

2

Izaberite stavku Govorna pošta , a zatim kliknite na "Pokreni prijemno sanduče govorne pošte".

U zavisnosti od toga kako je vaša organizacija podešena, možda ćete morati ponovo da se prijavite.

Šta je sledeće

Novu opciju možete da koristite PIN pristupite govornoj pošti i prilagodljivim postavkama kada u aplikaciji Webex odete na opciju "Govorna pošta", a zatim kliknete na dugme "Pozovi govornu poštu".

1

Kliknite na sliku profila, izaberite željene opcije > pozivanje, pomerite se do dodatnih podešavanja poziva, a zatim izaberite stavku "Napredna podešavanja poziva".

2

Kliknite na opciju "Govorna pošta", kliknite na dugme Pokreni prijemno sanduče govorne pošte, a zatim sledite korake da biste promenili PIN lozinku.

U zavisnosti od toga kako je vaša organizacija podešena, možda ćete morati ponovo da se prijavite. Ako nemate postavke govorne pošte, obratite se administratoru.

Šta je sledeće

Novu opciju možete da koristite PIN pristupite govornoj pošti i prilagodljivim postavkama kada u aplikaciji Webex odete na opciju "Govorna pošta", a zatim kliknete na dugme "Pozovi govornu poštu".