1

Kliknite na sliku profila, izaberite stavku Postavke > Pozivanje , pomerite se do Dodatnih postavki poziva , a zatim izaberite stavku Više opcija za postavke poziva.

2

Izaberite stavku Govorna pošta, a zatim izaberite stavku Pokreni prijemno poštansko sanduče govorne pošte.

U zavisnosti od toga kako je vaša organizacija podešena, možda ćete morati ponovo da se prijavite.

Šta dalje

Novi PIN možete da koristite za pristup govornoj pošti i prilagodljivim postavkama kada odete na govornu poštu uAplikaciji Webex, a zatim kliknete na dugme Pozovi govornu poštu.

1

Kliknite na sliku profila, izaberite stavku Željene postavke > Pozivanje , pomerite se do Dodatnih postavki poziva , a zatim izaberite stavku Više opcija za postavke poziva.

2

Izaberite stavku Govornapošta , izaberite stavku Pokreni prijemno poštanskosanduče govorne pošte , a zatim sledite korake da biste promenili PIN lozinku.

U zavisnosti od toga kako je vaša organizacija podešena, možda ćete morati ponovo da se prijavite. Ako nemate postavke govorne pošte, obratite se administratoru.

Šta dalje

Novi PIN možete da koristite za pristup govornoj pošti i prilagodljivim postavkama kada odete na govornu poštu uAplikaciji Webex, a zatim kliknete na dugme Pozovi govornu poštu.