1

Kliknite profilnu sliku, odaberite Postavke > Pozivi , pomaknite se do dodatnih postavki poziva , a zatim kliknite Dodatne postavke poziva.

2

Kliknite Govorna pošta , a zatim Pokreni ulaznu poštu govorne pošte.

Ovisno o tome kako je vaša tvrtka ili ustanova postavljena, možda ćete se morati ponovno prijaviti.

Što učiniti sljedeće

Novi PIN možete koristiti za pristup govornoj pošti i prilagodljivim postavkama kada odete na Govornu poštu u Webex aplikaciji , a zatim kliknete Nazovi govornu poštu.

1

Kliknite profilnu sliku, odaberite Preference >Pozivi , pomaknite se do dodatnih postavki poziva , a zatim kliknite Dodatne postavke poziva.

2

Kliknite Govorna pošta, zatim Pokreni ulaznu poštu govorne pošte, a potom slijedite korake za promjenu lozinke za PIN.

Ovisno o tome kako je vaša tvrtka ili ustanova postavljena, možda ćete se morati ponovno prijaviti. Ako nemate postavke govorne pošte, obratite se administratoru.

Što učiniti sljedeće

Novi PIN možete koristiti za pristup govornoj pošti i prilagodljivim postavkama kada odete na Govornu poštu u Webex aplikaciji , a zatim kliknete Nazovi govornu poštu.