Zahájení schůzky osobní místnosti

1

V osobní místnosti na webu služby Webex klikněte na šipku rozevíracího seznamu a vyberte možnost Použít počítačovou aplikaci nebo Použít webovou aplikaci a poté vyberte možnost Zahájit schůzku.

2

Po otevření schůzky vyberte možnosti zvuku a videa.

Zahájení naplánované schůzky

1

V levém navigačním panelu na webu služby Webex vyberte možnost Schůzky a klikněte na tlačítko Zahájit vedle schůzky. Vaše schůzka se otevře buď v aplikaci pro počítač, nebo ve webové aplikaci, v závislosti na tom, kterou možnost jste zvolili naposledy.

2

Chcete-li vybrat, kterou aplikaci použít, klikněte v seznamu schůzek na název schůzky, poté klikněte na šipku rozevíracího seznamu a vyberte možnost Použít počítačovou aplikaci nebo Použít webovou aplikaci. Obě aplikace mají podobné prostředí pro schůzky, ale webová aplikace vyžaduje pouze váš prohlížeč. Poté vyberte možnost Zahájit schůzku.