Rozpocznij spotkanie w Pokoju osobistym

1

W pokoju osobistym w witrynie Webexkliknij strzałkę listy rozwijanej i wybierz pozycję Użyj aplikacji klasycznej lub Użyj aplikacjiinternetowej, a następnie wybierz pozycję Rozpocznijspotkanie.

2

Po otwarciu spotkania wybierz opcje audio i wideo.

Rozpoczynanie zaplanowanego spotkania

1

Wybierz pozycję Spotkania w panelu nawigacyjnym po lewej stronie w witrynie Webexi kliknij przycisk Rozpocznij obok spotkania. W zależności od wybranej opcji, spotkanie otworzy się w aplikacji klasycznej lub aplikacji internetowej.

2

Aby wybrać aplikację, której chcesz użyć, kliknij nazwę spotkania na liście spotkań, a następnie kliknij strzałkę listy rozwijanej i wybierz pozycję Użyj aplikacji klasycznej lub Użyj aplikacji internetowej . Oba mają podobne wrażenia ze spotkania, ale aplikacja internetowa wymaga tylko przeglądarki. Następnie wybierz pozycję Rozpocznij spotkanie.