Rozpoczynanie spotkania w pokoju osobistym

1

W pokoju osobistym w witrynie Webex kliknij strzałkę rozwijaną i wybierz opcję Użyj aplikacji klasycznej lub Użyj aplikacji internetowej, a następnie wybierz opcję Rozpocznij spotkanie.

2

Po otwarciu spotkania wybierz opcje audio i wideo.

Rozpocznij zaplanowane spotkanie

1

Wybierz Meetings z lewego panelu nawigacyjnego w witrynie Webex i kliknij Start obok spotkania. W zależności od wybranej opcji, spotkanie otworzy się w aplikacji klasycznej lub aplikacji internetowej.

2

Aby wybrać, której aplikacji użyć, kliknij nazwę spotkania z listy spotkań, a następnie kliknij strzałkę rozwijaną i wybierz opcję Użyj aplikacji klasycznej lub Użyj aplikacji internetowej. Oba mają podobne wrażenia ze spotkania, ale aplikacja internetowa wymaga tylko przeglądarki. Następnie wybierz opcję Rozpocznij spotkanie.