Start et møte i det personlige rommet

1

Fra ditt personlige rom på Webex-nettsted ditt klikker du på rullegardinpilen og velger Bruk skrivebordsapp eller Bruk nettapp , og velg deretter Start et møte .

2

Når møtet er åpnet, velger du lyd- og videoalternativene.

Start et planlagt møte

1

Velg Møter fra venstre navigasjonspanel på Webex-nettsted ditt , og klikk på Start ved siden av møtet. Møtet åpnes i enten skrivebordsprogrammet eller nettappen, avhengig av hvilket alternativ du valgte sist.

2

Hvis du vil velge hvilken app du vil bruke, klikker du på navnet på møtet fra møtelisten, og deretter klikker du på rullegardinpilen og velger Bruk skrivebordsapp eller Bruk nettapp . Begge har en lignende møteopplevelse, men nettappen krever bare nettleseren din. Deretter velger du Start møte .