Starte et personlig rommøte

1

Klikk rullegardinpilen fra ditt personlige rom på Cisco Webex-området, og velg Bruk skrivebordsapp eller Bruk nettapp , og velg deretterStart et møte .

2

Når møtet er åpnet, velger du lyd- og videoalternativene.

Starte et planlagt møte

1

Velg Møter fra det venstre navigasjonspanelet på Cisco Webex-området, og klikk Start ved siden av møtet. Møtet åpnes enten i skrivebordsappen eller nettappen, avhengig av hvilket alternativ du valgte sist.

2

Hvis du vil velge hvilken app du vil bruke, klikker du navnet på møtet fra møtelisten, klikker rullegardinpilen og velger Bruk skrivebordsapp eller Bruk nettapp. Begge har en lignende møteopplevelse, men nettappen krever bare nettleseren din. Deretter velger du Start møte.