Een vergadering in een persoonlijke ruimte starten

1

Klik in uw persoonlijke ruimte op uw Webex-site op de vervolgkeuzepijl en selecteer Bureaublad-app gebruiken of Web-app gebruiken en selecteer vervolgens Eenvergadering starten.

2

Nadat de vergadering is geopend, selecteert u uw audio- en video-opties.

Een nieuwe geplande vergadering

1

Selecteer Vergaderingen in het linkernavigatiedeelvenster op uw Webex-siteen klik op Starten naast de vergadering. Uw vergadering wordt geopend in de bureaublad-app of web-app, afhankelijk van de optie die u het laatst hebt gekozen.

2

Als u wilt kiezen welke app u wilt gebruiken, klikt u op de naam van de vergadering in de lijst met vergaderingen en klikt u vervolgens op de vervolgkeuzepijl en selecteert u Bureaublad-app gebruiken of Webappgebruiken. Beide hebben een vergelijkbare vergaderervaring, maar voor de web-app is alleen uw browser vereist. Selecteer daarna Vergadering starten.