התחל פגישה בחדר אישי

1

מהחדר האישי שלך באתר Webex, לחץ על החץ הנפתח ובחר השתמש ביישום שולחן עבודה או השתמש ביישוםאינטרנט ולאחר מכן בחר התחל פגישה.

2

לאחר פתיחת הפגישה, בחר את אפשרויותהשמע והווידאו שלך .

התחל פגישה מתוזמנת

1

בחר פגישות מחלונית הניווט הימנית באתרWebex שלך ולחץ על התחל לצד הפגישה. הפגישה שלך נפתחת ביישום שולחן העבודה או ביישום האינטרנט, בהתאם לאפשרות שבחרת לאחרונה.

2

כדי לבחור באיזו אפליקציה להשתמש, לחץ על שם הפגישה מרשימת הפגישות ולאחר מכן לחץ על החץ הנפתח ובחר השתמש ביישום שולחן העבודה או השתמש ביישוםאינטרנט. לשניהם יש חוויית פגישה דומה, אך אפליקציית האינטרנט דורשת רק את הדפדפן שלך. לאחר מכן, בחר התחל פגישה.