Start et Personligt lokale-møde

1

Fra dit personlige lokale på dit Webex-websted skal du klikke på rullepilen og vælge Brug desktopapp eller Brug webapp og derefter vælge Startet møde.

2

Når mødet åbner, skal du vælge dine lyd- og videoindstillinger.

Start et planlagt møde

1

Vælg Møder fra det venstre navigationspanel på dit Webex-websted, og klik på Start ved siden af mødet. Dit møde åbnes enten i desktop-appen eller webappen, afhængigt af hvilken valgmulighed du sidst valgte.

2

Hvis du vil vælge, hvilken app du vil bruge, skal du klikke på navnet på mødet på mødelisten og klikke på rullepilen og vælge Brug skrivebordsapp eller Brug webapp. Begge har en lignende mødeoplevelse, men webappen kræver kun din browser. Efter dette skal du vælge Start møde.