Start et Personligt lokale-møde

1

Fra dit personlige lokale på dit Webex-websted skal du klikke på rullepilen og vælge Brug desktopappen eller Brug webappen, og derefter vælge Start et møde.

2

Når mødet åbner, skal du vælge dine lyd- og videoindstillinger.

Start et planlagt møde

1

Vælg Møder fra venstre navigationspanel på dit Webex-websted, og klik på Start ved siden af mødet. Dit møde åbnes enten i desktop-appen eller webappen, alt efter hvilken mulighed du sidst har valgt.

2

Hvis du vil vælge, hvilken app du vil bruge, skal du klikke på navnet på mødet på mødelisten, derefter klikke på rullepilen og vælge Brug desktopappen eller Brug webappen. Begge har en lignende mødeoplevelse, men webappen kræver kun din browser. Derefter vælg Start møde.